ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PL 2557 DO GHPGVNTN HOA KỲ VÀ CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM NAM CALIFORNIA TỔ CHỨC

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557 – 2013 DO
GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT HOA KỲ VÀ CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VN NAM CALIFORNIA TỔ CHỨC

Vào lúc 2:30 pm ngày 11 /5/2013 tại Mile Square Park, Thành Phố Fountain Valley, Nam California, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California đã long trọng tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, Phật lịch 2557 với sự tham dự  của Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Vị Đại Biểu Dân cử, các Vị Đại Diện Chính Quyền Địa phương, các Cơ Quan, Đoàn thể Chính trị, Tôn Giáo, các Cơ quan truyền thông báo chí, các Đơn vị Gia Đình Phật Tử, quý Đồng Hương và Đồng bào Phật Tử thuộc các Tự viện đến từ nhiều Tiểu Bang tại Hoa Kỳ. Hiện diện trong Buổi Lễ có Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Thượng Tọa Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada..Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Chứng Minh, Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Tổ chức cùng Chư vị Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni thuộc Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hoa Kỳ và các Giáo Hội Phật Giáo tại Địa phương.

Trong buổi sáng, lúc 10:00 am :  Ban Tổ chức đã cung thỉnh Chư vị Tôn Đức đến Thắp hương và đặt Vòng hoa Tưởng Niệm tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ


Vào lúc 12:01 pm : Diễn hành xe hoa MỪNG PHẬT ĐẢN trên Đại lộ Euclid – Bolsa- Magnolia- Westminster- Euclid .. Với trên 30 xe hoa, được trang hoàng lộng lẫy của các Tự viện và Đoàn thể và Gia Đình Phật Tử tại địa phương tham dự

Lúc 2:30 pm : Ban Tổ chức cắt băng khai mạc Lễ Chào mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2557

Sau Lễ Chào mừng Đại Lễ là phần trình diễn Văn Nghệ chào mừng Phật Đản ..Thuyết Pháp và lúc 6:00 pm là Lễ Thắp nến nguyện cầu Thế Giới hòa bình, Chúng sanh an lạc

Ngày Chủ nhật 12/5/2013, lúc 9:30 : Chư Tôn Đức vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá – Cổ Phật Khất thực và Cúng Dường Trai tăng tại Kỳ viên Tịnh Xá.

Vào lúc 2:00 pm, Đại Lễ Phật Đản chính thức bắt đầu .

Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, Trưởng Ban Tổ chức Đại Lễ Phật Đản , Phật lịch 2557, đọc diễn văn Khai Mạc

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đọc Thông Điệp Phật Đản

Nghi Lễ KHÁNH ĐẢN

Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PL 2557

TÂM ĐĂNG tường trìnhdigg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb