BHD MIỀN QUẢNG ĐỨC – HOA KỲ TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM BẬC KIÊN TRÌ

BAN HƯỚNG DẪN MIỀN QUẢNG ĐỨC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM BẬC KIÊN TRÌ

Ngày 24 tháng 3 năm 2013 , BHD MIỀN QUẢNG ĐỨC tổ chức Khai Khóa Bậc Trì và Kiên cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh Miền Quảng Đức. Các Đơn vị trách nhiệm tổ chức giảng dạy theo Tài liệu và Chương trình tu học của Khối Huấn Luyện Miền. Nhằm kiểm tra sự tu học, hằng tháng Khối Huấn luyện Miển tổ chức thi trắc nghiệm tại các Địa điểm khác nhau .

Ngày 28/4/2013 vừa qua, BHD Miền đã tổ chức thi trắc nghiệm tại Chùa Huệ Quang, Thành Phố Santa Ana, với sự tham dự đông đủ của các học viên thuộc các Đơn vị Miển.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb