HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ I BHD GĐPT VN TẠI HOA KỲ NHIỆM KỲ IX

HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ I BHD GĐPT VN TẠI HOA KỲ, NHIỆM KỲ IX

Tổ chức tại Chùa Long Vân, TP Orlando, Florida

Ngày 29-30/3/2013

**

Theo Lịch trình Sinh hoạt, BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ tổ chức HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ I tại Chùa Long Vân, Thành Phố Orlando, Tiểu Bang Florida vào các ngày 29-30/3/2013. Tham dự Buổi Hội Nghị gồm các Thành Viên Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ, Thành viên các BHD Miển Trực thuộc : BHD Miền Liễu Quán, Bắc Califronia, BHD Miền Quảng Đức, Nam California, BHD Miển Thiện Hoa, Miển Đông Hoa Kỳ, BHD Miền Phước Huệ, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, BHD Miền Tố Liên, Miền Đông Nam Hoa Kỳ và BHD Miền Khánh Hòa, Miển Trung Hoa Kỳ.

Khởi đầu buổi Hội Nghị là Lễ Cầu An cho các Htr GĐPT lảo niên tại Chánh Điện Chùa Long Vân dưới sự Chứng minh Chủ Lễ của Ni Sư Thích Nữ Diệu Nghiêm, Trú Trì Chùa Long Vân .

Tiếp theo Lễ Cầu An là Buổi Sinh hoạt Tu học của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ. Sau buổi ăn sáng thường lệ, toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tiến vào Hội Trưởng để tham dự buổi Thuyết giảng Phật Pháp do Giảng Sư Thích Nữ Diệu Nghiêm trình bày. Với đề tài mới lạ và có nội dung mang tính chất khoa học “ THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG KHOA HỌC “ Ni Sư Giảng sư, với giọng nói ngọt ngào êm dịu đã lôi kéo được sự chú ý và theo dõi của toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng. Với họa đồ thuyết minh, Giảng sư đã trình bày 3 sắc thái BIỀT và vị trí trong nảo bộ của con người : Ý căn, Ý thức và Tánh giác. Từ đó, nếu biết vận dụng để những hóa chất tốt phát sinh tạo được sự an lạc trong con người.

Chương trình Sinh hoạt Hội Đồng Cấp được tiếp nối bằng buổi MẠN ĐÀM về Tình hình GĐPT VN tại Hoa Kỳ. Các BHD Miền gặp khó khăn trong sự phát triển, phần lớn do Địa bàn hoạt động quá rộng lớn. Các BHD đang cố gắng xây dựng và kiện toàn tổ chức để đưa GĐPT VN tại Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi vươn lên.

Buổi chiều là bài Thuyết giảng của Đại Đức Giảng sư Thích Đồng Nhật với Đề tài TỪ BI TRONG HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỚI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN .

Mở đầu bài thuyết giảng, Đại Đức Giảng Sư đã tạo được sự gần gủi cảm thông với anh chị em HĐC, bằng cách tự giới thiệu bản thân, nguyên là một Oanh Vũ GĐPT VN . Kế đến là quá trình tu tập với những thăng trầm của hoàn cảnh xã hội. Đặc điểm là Đại Đức đã phát nguyện từ bỏ sự hận thù nẩy sinh khi Đại Đức và Sư phụ bị ngược đãi xua đẩy ra khỏi Thiền môn. Đó là Hạnh Từ Bi của người con Phật ..Và là đề tài mà Đại Đức muốn anh em Huynh trưởng GĐPT phải phát tâm nuôi dưỡng và hành xữ.

Ngày thứ hai của Hội Nghị Định kỳ I là Phiên họp của BHD Hoa Kỳ và các BHD Miển. Chủ tọa Phiên Họp là Htr Tâm Minh Vương Thúy Nga – Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ, Htr Tâm Tựu Sử Thành, Phó CT BCH HĐC Dũng – Tấn Hoa Kỳ và Htr Tâm Duy Phan Duy Chiêm, Trưởng Ban HD GĐPT VN tại Hoa Kỳ. Htr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng điều hành và Thứ Ký là Htr Diệu Tánh và Htr Như Thủy.

Sau phần báo cáo của Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn, các BHD Miền . BHD Hoa Kỳ đưa ra kế hoạch thực hiện trong những năm tới : Trại Huấn Luyện Huyền Trang, Trại Họp Bạn Toàn Quốc, Trại Phú Lâu Na và Đại Hội ..Kế đến là phần thảo luận và giải quyết các Phật sự liên hệ ..

Sau một ngày sinh hoạt thảo luận, buổi tối có một tiệc Tưởng Niệm , Cảm tạ và Chia tay với sự tham dự của Chư Tôn Đức, Quý Đạo Hữu Chùa Long Vân và các thân hửu Địa phương cùng toàn thể Huynh Trưởng Đại biểu vể tham dự.

Cũng trong đêm cuối cùng BHD HOa Kỳ có tổ chức LỄ THỌ CẤP TÍN cho Htr QUẢNG THÀNH Nguyễn Thị Giáng Nguyên thuộc BHD Miền Tố Liên

Sau Hội Nghị, Ban Tổ chức có hoạch định Chương trình tham quan các thắng cảnh tại Địa Phương : Kennedy Space Center, Universal, Downtown Disnney .v.v.cho các Đại Biểu về tham dự Đại Hội trước khi trở về trú xứ .

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb