VIDEO: LỄ KHAI KHÓA KIÊN TRÌ BHD MIỀN QUẢNG ĐỨC – HOA KỲ

LỄ KHAI KHÓA KIÊN TRÌ BHD GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC

LỄ KHAI KHÓA KIÊN TRÌ BHD GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC – HOA KỲ

Tổ chức tại Như Lai Thiền Tự , TP San Diego, California, Hoa Kỳ

Ngày 24/3/2013

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb