TƯỞNG NIỆM CỐ HTR CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

NGUYÊN  PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Nhân Húy kỵ lần thứ 4

( 23/3/2009 – 23/3/2013 )

TIỂU SỬ

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI

NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

Sinh ngày 15.02.1930 tại Làng Thế Chí Đông, Huyện Phong Điền,

Tỉnh Thừa Thiên – Trung Việt – Việt Nam

VỀ ĐỜI :

–        Học Tiểu học tại Quảng Ngãi, Trung Học tại Huế và Đại Học Luật Khoa tại Sài Gòn .

–        Động viên vào Quân Đội, học Khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Quân Trường Thủ Đức

( 1954 ) và Khóa Tu Nghiệp Chuyên Ngành tại Tiểu Bang Indiana – Hoa Kỳ ( 1963 )

–        Trong thời gian tại ngũ, lần lượt giữ các chức vụ :

–  Phó Ủy Viên Chính Phủ Tòa Án Quân Sự Sài Gòn, rồi Tòa Án Quân Sự Huế

–  Hội Thẩm Tòa Án Dân Sự Đặc Biệt ( Toàn Quốc )

–  Đại Tá, Chánh Thẩm Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật

–  Đại Tá, Ủy Viên Chính Phủ Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I, rồi Quân Khu II

–        Sau biến cố 1975, đi tập trung cải tạo :

– Tại Miền Nam: Trại Long Giao ( Long Khánh ), Trại Tân Hiệp ( Biên Hòa )

– Tại Miền Bắc: Liên Trại 1 ( Sơn La ), Liên Trại 3 và 4 ( Hoàng Liên Sơn, Trại Bắc Sơn ( Hòa Bình ), Trại Hà Tây ( Hà Đông )

–        Ra khỏi Trại Cải Tạo năm 1983; sau đó tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Trình HO, dành cho các tù nhân cải tạo năm 1992

VỀ ĐẠO :

–        Ấu thời, gia nhập Đoàn Đồng Ấu Quảng Ngãi

–        Sau biến cố 1945 trở về Huế, Gia nhập GĐPT Hướng Thiện, đơn vị Gia Đình Phật Tử được thành lập đầu tiên của GĐPT Việt Nam .

–        Sau Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng, lần lượt giữ các chức vụ :

– Đoàn Phó Đoàn Thiếu Nam GĐPT Gia Thiện ( Huế )

– Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nam Gia Đình Phật Tử Chơn Tri ( Huế )

– Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ Đàm ( Huế )

–        Động viên, nhập ngũ, vào Sài gòn: Tham gia Ban Nghiên Cứu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Chương Trình tu học các Cấp, Chương Trình các Trại Huấn Luyện, soạn thảo các Tài Liệu Tu Học và Huấn Luyện … để tiến tới Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )

–    Qua các Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc, được tín nhiệm liên tục trong chức vụ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

  • Đại Hội V : Đại Hội lịch sử Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc đầu tiên, được tổ chức ngày 26/27/28 tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )
  • Đại Hội VI : Được tổ chức tại Trường Gia Long ( Sài gòn ) vào các ngày 27/28/29/30 tháng 6 năm 1964, quy tụ 200 đại biểu của 42 Tỉnh Thị, Trung, Nam, Bắc di cư, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
  • Đại Hội VII : Được tổ chức tại Tổng Vụ Thanh Niên, 294 Công Lý Sài Gòn, từ ngày 27/7 đến 1/08 năm 1967, với 221 đại biểu tham dự
  • Đại Hội VIII : Được tổ chức tại Quy nhơn, từ ngày 25/7 đến 28/7 năm 1970 tại Trường Bồ Đề Qui Nhơn
  • Đại Hội IX : Được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 29/7 đến 31/7/1973 năm 1973,  song hành với Đại Hội Cựu Huynh Trưởng và Đại Hội Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

–        Điểm đặc biệt của anh Tâm Huệ trong chức vụ Tổng Thư Ký BHD Trung Ương :

Trong suốt thời gian Đại Hội từ 3 đến 4 ngày , qua nhiều Tiểu Ban, không thấy anh ghi chép gì, nhưng sau Đại Hội, các Tỉnh đều nhận được Biên bản Đại Hội rất đầy đủ, không thiếu sót một lời phát biểu nào của các Đại Biểu . Với bộ óc và trí nhớ tuyệt vời của anh, không thua gì máy cassette “ .( Lời nhận xét của Htr NGUYÊN TÍN, Trưởng Ban HD Trung Ương GĐPTVN )

–        Đã theo học các Trại Huấn Luyện :

  • Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng đầu tiên, năm 1947, tại Trường Thanh Long, Huế
  • Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cao Cấp toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Hội quán Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên, năm 1951 .

–        Thọ cấp TẤN năm 1958 do Quyết Định số 083/QĐ ngày 01.01.1970, hiệu lực 1958 .

–        Thọ cấp DŨNG do Quyết Định số 2003/HDTƯ/NV/QĐ ngày 26/2/2000 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, được sự Phê Chuẩn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Quyết Định số 02/VHĐ/BCĐ/QĐ ngày 29/6/2004 và Thọ Cấp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2004.

–        Đến Hoa Kỳ năm 1992 :

Lần lượt đảm nhiệm các Chức Vụ :

–        Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

–        Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1993 , được công cử nhân Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huyền Quang, ngày 29 tháng 8 năm 1993 tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ ,

–        Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại

năm 1997, được công cử do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại , tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California , Hoa Kỳ vào các ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 1997 .

–        Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2000, được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại kỳ II, tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc vào các ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2000,

–        Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại năm 2004, được công cử do Đại Hội Huynh  Trưởng  Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại Kỳ III, và Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ I tổ chức tại Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 11 năm 2004

–    Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Hành Hương và Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt

Nam Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến  20 tháng 11 năm 2004 .

–        Trong cương vị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại được BHD GĐPTVN trên Thế Giới ủy nhiệm tổ chức Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ II và Đại Hội GĐPTVN Hải Ngoại Kỳ IV, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6 đến 12 tháng 10 năm 2008

–        Trai Trưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh 1 – Hải Ngoại, năm 2007-2008 .

–        Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới , Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại được Đại Hội GĐPT VN trên Thế giới Kỳ II và Đại Hội GĐPT VN Hải Ngoại Kỳ IV công cử.

VỀ ANH :

Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu, là một tấm gương sáng cho Tập Thể Áo Lam

Với cuộc sống bình dị, cử chỉ khiêm tốn, lời nói hòa nhã, anh đã sống cuộc sống đạo hạnh và trọn đời hết lòng phục vụ cho Tổ Chức ..

Từ những ngày đầu xây dựng Tổ Chức, trong cương vị ngoài đời có điều kiện, anh đã giúp đỡ, yểm trợ và tạo mọi phương tiện, cho Tổ Chức phát triển .

Những năm tháng trong lao tù Cộng Sản, anh đã hành sử với tác phong và đạo đức của một người Huynh Trưởng Phật Tử, sống vị tha, hy sinh và tận tâm giúp anh em cùng cảnh ngộ, tạo được cảm tình sâu đậm và đem tiếng thơm cho Màu Áo Lam trong chốn ngục tù .

Qua đến Hoa Kỳ, anh đã được BHD Trung Ương Hoa Kỳ, nhiệt tình đón chào và đã mời anh vào cương vị Cố Vấn Ban Hướng Dẫn .

Trải qua những khó khăn nội và ngoại tại, anh đã dung hòa được những quan điểm bất đồng, kết nối được tình thân giữa các anh chị em Lam Viên khắp Hải Ngoại.

Ròng rã suốt 13 năm dài, anh đã đi xe buýt từ nhà đến Văn Phòng Ban Hướng Dẫn, làm việc mỗi ngày. Soạn thảo rất nhiều Đề Án và đưa ra nhiều Phương Án hành hoạt thông qua 4 Biên Bản Định Kỳ hằng năm.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc điều hành và duy trì Nhóm Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương, mà thực tế, đã giúp đỡ rất nhiều cho các Đoàn viên GĐPT tại Quốc Nội, qua khỏi những cơn đau ốm, bênh tật ngặt nghèo

Anh đã âm thầm hăng say làm việc cho Tổ Chức, dù cho thân anh phải trải qua nhiều căn bệnh ngặt nghèo: Bệnh ung thư tái phát nhiều lần, bệnh tim, phải sống bằng tim nhân tạo, bệnh thấp khớp kinh niên v.v…

Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn tươi cười và bày tỏ cử chỉ thân thiết chân tình. Điều này giúp cho mọi anh chị em Áo Lam, đều an tâm và thương kính, quý mến anh trong những lần gặp gỡ.

Niềm ao ước duy nhất của anh và anh đã thực hiện được phần nào là đưa GĐPT khắp Thế Giới vào cùng chung một Hệ Thống, trong sự đùm bọc che chở của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Gia Đình Phật Tử cùng chung một Nội Quy truyền thống, để cùng vui sống, sinh hoạt và hoàn thành sứ mạng, đoàn kết bất khả phân của Tổ Chức GĐPT VN.

Anh cũng đã đạt được ý nguyện khi tổ chức lần đầu và hoàn thành mỹ mãn Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh 1 – Hải Ngoại.

Tại Đại Hội GĐPT VN trên Thế Giới Kỳ II, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 6-12/10/2008, với sự vân tập của anh chị em khắp nơi trên thế giới, từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại, mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự hy hiến cho Tổ Chức cao, anh vẫn cố gắng vượt nhiều khó khăn để tham dự. Sự hiện diện quý báu của anh  tại Đại Hội đã khích lệ tinh thần các Đại Biểu tham dự và đã nói lên được chí nguyện cao cả trọn đời phục vụ cho Lý Tưởng Tổ Chức Áo Lam của anh.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ ANH TÂM HUỆ :

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI LẦN THỨ  I TẠI SAN DIEGO, CA, HOA KỲ( 7/1997)

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ II TẠI ĐỨC QUỐC ( 4/2000 )

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ III TẠI BỔ ĐỀ ĐẠO TRÀNG – ẤN ĐỘ (11/2004 )

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI LẦN THỨ IV TẠI BANGKOK – THÁI LAN ( 10/2008 )

***

Tiễn biệt anh

Tâm Huệ

Chiếc mũ vẫn còn đây

Anh đã về cõi khác

Dây Thân Ái chiều nay

Sao chẳng còn ai hát

Chiếc còi vẫn nằm im

Trên bàn xưa trống trải
Khi giọt máu từ tim

Vừa ra đi, đi mãi

Anh sống một cuộc đời

Âm thầm như ngọn núi

Ôm ấp nỗi niềm riêng

Nghe đau mà không nói

Giọt nước mắt mùa xuân

Nhỏ trên từng phiến đá
Như hạt bụi thời gian

Phai theo màu chiếc lá

Đoàn các em hôm nay
Còn rất nhiều khốn khó

Nhìn chiếc áo màu Lam

Thấy tình anh trong đó

Anh sẽ là mũi tên

Trên quãng đường còn lại

Để mai mốt các em

Biết lối về đất trại

Anh sẽ là mật thư
Giấu trong vườn Sen Trắng

Chỉ vỏn vẹn một câu
Tình thương rồi sẽ thắng

Anh sẽ là tiếng còi
Thổi lên lời hy vọng

Để em biết ngày mai

Trời không còn biển động

Anh sẽ là bài ca

Giữa đêm dài hiu hắt
Để em biết hôm qua
Đau thương và nước mắt

Anh sẽ là củi khô

Đốt lên từng ngọn lửa

Sưởi ấm mãi Tình Lam

Và đừng xa nhau nữa.

THỊ NGHĨA Trần Trung Đạodigg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb