THƠ: NHỮNG BÀI THƠ TRÊN QUÊ HƯƠNG THẾ TÔN

THƠ

NHỮNG BÀI THƠ

TRÊN QUÊ HƯƠNG  THẾ TÔN

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

Bồ Đề Đạo Tràng

Ngày xưa dưới cội bồ đề

Phật ngồi thiền định trăm bề tịch nhiên;

Sao Mai tỏa chiếu đỉnh huyền

Đất trời rung chuyển Phạm Thiên rỡn hồn;

**

Não phiền vạn thuở trống trơn

Mông mênh hải ấn tâm hơn trăng ngần;

Một thân có cả vạn thân

Một vi trần có vạn lần kiếp chơi;

**

Quét mây trăng sáng cho đời

Quét tâm trăng sáng giữa trời tự do;

Tử sanh quét sạch đôi bờ

Nguy nga đỉnh tháp dệt tờ tâm kinh.

(Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, Ngày 5- 12- 2012)

Ôm Dấu Trăng Ngà

Tạ từ tri kiến nhị biên

Con sông ráo nước bến huyền vượt qua;

Đá xưa ôm dấu trăng ngà

Dấu chân huyền sử giữa tà huy bay;

**

Tâm đưa người vượt cõi này

Và đưa người vượt đọa đày cuộc chơi;

Nắng mưa tan tụ luân hồi

Bến bờ giác ngộ vạn đời nở hoa.

(Ấn Độ, Rừng Uruvela (Khổ hạnh lâm), Ngày 5- 12- 2012)


Đứng Giữa Non Thiêng

Ta về đứng giữa non thiêng

Nghe hoa cười mỉm giữa huyền không xưa;

Nghe trời đất hát lời thưa

Nghe lời Phật gọi nắng mưa về nguồn;

**

Bụi đời rũ sạch thua hơn

Ta về dự hội Linh sơn thuở nào;

Ngày xưa trăng tưởng là sao

Ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần;

**

Một thân mà hóa ức thân

Một tâm mà lại lúc gần lúc xa;

Chánh tà vạn nẻo vượt qua

Mười phương Phật hiện trên hoa cải vàng.

(Ấn Độ, Núi Linh Thứu, Ngày 5- 12- 2012)


Đầu Non Xưa

Ngày xưa Đức Phật thuyết kinh

Thậm thâm diệu nghĩa duyên sinh trùng trùng;

Lời như sử tử uy hùng

Nhị biên rơi rụng, có không rã rời;

**

Trăm ngàn hoa héo thành tươi

Ngàn muôn khô mộc đâm chồi xanh tươi;

Linh sơn Ca diếp mỉm cười

Thạch hang Thất Diệp kết lời kinh thiêng;

**

Năm trăm La hán tọa thiền

A nan Tôn giả trùng tuyên lời mầu;

Ưu-ba-li tụng luật từng câu

Trời xanh mây trắng trên đầu non xưa.

(Ấn Độ, Hang Thất Diệp, Ngày 5-12-2012)


Mấy Ngàn Trăng Thu

Ta về thăm lại Kỳ viên

Cũng từ nơi ấy trăm miền ta đi;

Rong chơi giữa diệu và vi

Giữa bi và trí sử thi tuyệt vời;

**

Cấp Cô quý Phật thỉnh mời

Về thành Xá Vệ cho đời nở hoa;

Rừng cây thái tử Kỳ Đà

Đất vườn vàng trải ông Già Cấp Cô;

**

Giữa trùng duyên dựng cơ đồ

Chuông ngân thức tỉnh mơ hồ thế gian;

Tà huy còn đọng nắng vàng

Tâm người xưa vọng mấy ngàn trăng thu.

(Ấn Độ – Tinh Xá Kỳ Viên – Ngày 11 – 12 -2012)


Chân Thân Vô Trú

Huyễn thân Phật hóa mây ngàn

Hóa trăng sao giữa thiên đàng thế gian;

Mênh mông bông lúa cải vàng

Lung linh mặt nhật giữa hoàng hôn xưa;

**

Con đò dẫu vắng người đưa

Con sông vẫn chảy giữa mưa nắng đời;

Hạt sương còn đọng ven trời

Mắt ai sâu hút vạn đời thế gian!

**

Mười phương trong hạt nắng vàng

Trải qua muôn kiếp ức ngàn cuộc chơi;

Đến đi không thẹn mây trời

Chân thân vô trú cuộc đời đại bi!

(Ấn Độ – Kusinagara – (Nơi trà trì nhục thân của Phật), ngày 09 – 12 -2012)


Thế Tôn Còn Đó

Nhớ ngày xưa Phật ở đời

Con ham viễn mộng ven trời có không;

Đuổi theo bóng nguyệt dòng sông

Lên ghềnh xuống thác long đong cuộc tình;

**

Sa La nghe vọng lời kinh

Mênh mông cõi Phật tâm linh con về;

Tạ từ suối ngọc bờ mê

Con về thăm Phật trên quê hương này;

**

Bụi hồng thuở ấy vụt bay

Tâm con chừ Phật tròn đầy vô ưu;

Gió thu ru hạt nắng thiền

Ru tâm con giữa trăm miền tịch không;

**

Phật xưa con ở trong lòng

Phật nay nằm đó đợi trông con về!

(Ấn Độ, Kusinagara (nơi Phật Niết bàn), Ngày 10 – 12 -2012)


Thị Hiện Đản Sanh

Lâm-tỳ-ni, một sáng mai

Mấy tinh cầu chuyển Như Lai ra đời;

Vô ưu khúc hát diệu vời

Ma gia hoàng hậu tặng đời Đàm hoa;

**

Hương thơm ngát vạn thiên hà

Chân đi bảy bước quỷ ma kinh hồn;

Người về đứng giữa càn khôn

Tinh hoa nhân loại suối nguồn thương yêu;

**

Mùa xuân đùa với nắng chiều

Mùa đông Người gọi tình yêu giáng trần;

Thương đời đắm đuối phù vân

Nên xưa Phật đã hiện thân chốn này!

(Nepal – Lâm Tỳ Ni, Ngày 12 – 12 -2012)


Thiên Đàng Rong Chơi

Xưa kia Phật chuyển kinh huyền

Nhận lời pháp ngữ trăm miền con đi;

Vạn đường gieo hạt từ bi

Quét vầng trăng mộng con đi theo Người;

**

Bụi đời về ngược đi xuôi

Trên đầu nhật nguyệt luân hồi ai hay!

Đường xưa mây trắng còn bay

Đường nay lối cũ con nay đã về;

**

Nhớ ngày xưa có nguyện thề

Trái tim diệu pháp chuyển về mười phương;

Nghe trong hạt nắng và sương

Hát chân thường giữa vô thường thế gian;

**

Nghe trong cỏ lục hoa ngàn

Lời kinh vô trú thiên đàng rong chơi!

(Ấn Độ – Lộc Uyển, Ngày 14 – 12 – 2012)


Văn Minh Đi Về

Ajànta, Ellora, hang động tuyệt lời

Hai ngàn năm trước rạng ngời Như lai;

Tâm linh sáng đẹp hồn ai

Mênh mông nghệ thuật vượt ngoài thế gian;

**

Ô hay, tuyệt mức mơ màng

Rêu vờn nhật nguyệt nắng vàng thiên thu;

Bảy trăm năm vắng áo tu

Trăng cô đơn nguyệt, đá ru lạnh hồn;

**

Yêu ma tâm nổi ghen hờn

Mù lòa thiên sứ phá nguồn tâm linh;

Ai ngờ hang đá hóa kinh

Gọi dân gian dậy văn minh đi về…

(Ấn Độ – Chiêm bái hang động, Ajànta – Ellora, Ngày 16/17 -12 -2012)


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb