Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

CÁO PHÓ

Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, nguyên Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Viện chủ Chùa Pháp Luân đã thâu thần an nhiên thị tịch vì niên cao lạp trưởng lúc 6:19 sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.

Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày  12 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Pháp Luân. Lễ viếng từ ngày 12 tháng 12 năm 2012 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012.

Lễ tưởng nguyện công hạnh sẽ cử hành lúc 10:30 sáng ngày 16 tháng 12 năm 2012

Lễ cung tiễn kim quan sẽ được cử hành lúc  12:30 PM ngày 16 tháng12 năm 2012
Lễ trà tỳ sẽ được cử hành lúc 1:30 PM ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại nhà quàn Vĩnh Phước ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Westmister, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Phó Viện trưởngViện Hoá Đạo
Chủ tịch Văn phòng II VHD
(đã ấn ký)
Sa môn Thích Chánh Lạc

TM Môn đồ pháp quyến
Tỳ Kheo Thích Giác Đẳng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb