ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ III

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ III

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ III và HẢI NGOẠI KỲ V

Từ ngày 27/10/2012 đến 31/10/2012

tại Bangkok – Thái Lan

***

Thực thi Quyết nghị của Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN trên Thế Giới Kỳ II, năm 2008, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN trên Thế Giới Kỳ III và Hải Ngoại Kỳ V tại Bangkok- Thái Lan.

Đại Hội được đặt dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức  trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN gồm 14 Chư vị Tôn Đức: Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, Hòa Thượng Thích Phước Trí, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền, Hòa Thượng Thích  Đức Thắng, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Thượng Tọa Thích Hải Tạng, Thượng Tọa Thích Chơn Thức, Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, Thượng Tọa Thích Từ Tế và Đại Đức Thích Pháp Bảo.

Về phía GĐPT có sự tham dự của 25 Phái Đoàn Quốc Nội và Hải Ngoại với tổng số 164 Đại biểu gồm Phái Đoàn BHD Thế Giới, Phái Đoàn BHD Hải Ngoại, Phái Đoàn BHD Quốc Nội, Phái Đoàn các BHD Tỉnh/Thị Việt Nam. Phái Đoàn BHD Hoa Kỳ, Phái Đoàn BHD Âu Châu, Phái Đoàn BHD Úc Đại Lợi và Phái Đoàn BHD Canada.

Đại Hội triển khai qua 5 Phiên họp Khoáng Đại và 12 Phiên họp với các Phiên Khoáng Đại trọng yếu : Tu chính Nội Quy – Cương yếu điều hành – Hạng Mục quan yếu v.v.

Đại Hội cũng đã công cử Tân Ban Hướng Dẫn Thế Giới do Htr NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu, Trưởng Ban

và Tân Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại do Htr TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp, Trưởng Ban

Ngoài Lễ Khai mạc và bế mạc được cử hành trọng thể  dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Cố Vận Giáo Hạnh GĐPTVN và sự tham dự của Bà Betravat, Đại Diện Liên Hửu Thanh Niên Phật Giáo Thế Giới, Ông Havanto, Giáo sư Trung Tâm Thiển học Thái Lan v.v. cùng toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu GĐPT VN đến từ khắp nơi trên địa cầu, BTC Đại Hội đã tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Lễ Cúng dường trai tăng và đặc biệt có được đại nhân duyên, tổ chức GIỚI ĐÀN THỌ THẬP THIỆN và TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI dưới sự chứng minh của Hội Đồng Tăng Già ..

Đại Hội chấm dứt lúc 20 giờ ngày 31/10/2012 trong nổi bùi ngùi lưu luyến, sau khi được thưởng thức một Đêm Văn Nghệ tuyệt vời do GĐPT Quốc Nội trình diễn và một ngày tham quan các Thắng cảnh rực rỡ tại Bangkok : Wat Traimit, Wat Benchamabophit và Wat Pho.

( HÌNH ẢNH : Nghiêm Đăng – BHD Úc Đại Lợi )

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb