PHÂN ƯU CỦA BHD GĐPT VN TẠI CANADA

PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng HỒ CHÍ CƯỜNG

Thành viên Hội Đồng cấp Dũng – cấp Tấn, Hoa Kỳ

Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa, Hòa Kỳ

Ủy viên Tổ Kiểm BHD/ GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Thành viên Ban Điều Hành Tranh Nhà Thế Giới

Cụ bà TRẦN LỤC

Pháp danh CHƠN TRANG

Vừa mãn phần ngày 27 tháng 8 năm 2012

nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn lúc 2: 45 PM, tại Fortworth, Texas

Hưởng thọ 83 tuổi.

Toàn thể Huynh trưởng và Lam viên GĐPTVN Tại Canada,

xin được chia xẻ nỗi đau buồn nầy cùng Huynh Trưởng QUẢNG DŨNG và hiếu quyến.

Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Cụ bà TRẦN LỤC, Pháp danh CHƠN TRANG

tốc xã mê đồ, vảng sanh Cựu Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Canada

CẨN BÁI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb