BẢN TIN : BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI CANADA THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V GHPGVNTN HN TẠI CANADA

THỊ NGUYỆN ghi

BẢN TIN

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI CANADA
THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

Ngày 12-13-14 tháng 7 năm 2012 tại Chùa Pháp Vân, Mississauga, Ontario, Canada


Nhân dịp Cộng Đồng Tăng Già Canada An Cư Kiết Hạ tại chùa Pháp Vân, Mississauga (Ontario), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada đã tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V, vào những ngày 12, 13, 14 tháng 7 năm 2012.

Phái đoàn đại biểu GĐPTVN Tại Canada tham dự Đại Hội gồm có Huynh Trưởng cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh (Cố Vấn BHD), Huynh Trưởng cấp Tấn MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính (Trưởng Ban), Huynh Trưởng cấp Tấn TÂM TRỰC Huỳnh Văn Trung (Ủy viên Nội Vụ), và Huynh Trưởng cấp Tín THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng (Tổng Thư Ký). Hiện diện trong Đại Hội còn có Huynh Trưởng cấp Tín NGUYÊN ƯNG Lê Chí Đời (Ủy viên Doanh Tế và Xã Hội), tham dự với tư cách Đại biểu cho Ni viện Liên Hoa, Vancouver. Huynh Trưởng Cấp Tập NGUYÊN TỊNH Nguyển Xuân Quang (Ủy viên Oanh Vũ Nam), Huynh Trưởng GĐPT Pháp Vân.

THỨ SÁU 13 THÁNG 7 NĂM 2012: Chiều hôm qua, ngày thứ năm 12 tháng 7 năm 2012 là Tiền Hội Nghị. Sáng hôm nay là Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại được long trọng tổ chức tại Chánh Điện Chùa Pháp Vân.

Lễ Khai Mạc Đại Hội

Chứng minh Lễ Khai Mạc Đại Hội gồm có chư vị Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HN Tại Hoa Kỳ; Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN Tại Âu Châu; Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TÍN NGHĨA, Quyền Chủ Tịch HĐĐH/ GHPGVNTN/HN Tại Hoa Kỳ.

Đồng Chứng Minh Đại Hội có chư vị Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU, Tổng Thư Ký HĐĐH/ GHPGVNTN/HN Tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng THÍCH THÔNG HẢI, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội GHPGVNTN/HN Tại Hòa Kỳ, Hòa Thượng THÍCH BỔN ĐẠT, Chủ Tịch HĐĐH/ GHPGVNTN/HN Tại Canada.

Buổi chiều cùng ngày là Đại Hội Khoáng Đại tổ chức tại Hội Trường chùa Pháp Vân, với sự tham dự của Đại Biểu GĐPTVN Tại Canada cùng Đại Biểu các chùa như Chùa Bát Nhã (Edmonton), Ni Viện Liên Hoa (Vancouver); tại Montréal có các chùa như Chùa Quan Âm, Chùa Thuyền Tôn, Chùa Trừng Thủy; tại Ottawa có Chùa Phổ Đà, Chùa Hiếu Giang, Chùa Viên Quang (Kitchener); tại Toronto có Chùa Long Hoa, Chùa Kim Quang; Chùa Từ Thuyền (Brampton), Chùa Hương Đàm (Hamilton)…

Chứng Minh Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V gồm Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM, Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TÍN NGHĨA . Chủ Tọa Đoàn gồm có: Hòa Thượng THÍCH BỔN ĐẠT, Chủ Tịch HĐĐH; Thượng Tọa THÍCH THIỆN QUANG, Phó Chủ Tịch Nội Vụ; Thượng Tọa THÍCH TRƯỜNG PHƯỚC, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ. Thư Ký Đoàn gồm có: Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU, Hòa Thượng THÍCH THÔNG HẢI.

Phái đoàn Đại Biểu Tại Đại Hội

Huynh Trưởng Minh Chơn giới thiệu thành phần Đại Biểu BHD

Sau phần nghi thức thường lệ, Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN LẠC, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, điều khiển Chương Trình Đại Hội,  tuyên bố Hội Đồng Điều Hành mãn nhiệm đã được Đại Hội Tăng Già nhóm họp ngày hôm qua, lưu nhiệm toàn bộ cho nhiệm kỳ bốn năm sắp tới (2012-2016). Đặc biệt bổ sung thêm Đại Đức THÍCH TÍN TÂM, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết.  Kế đó, Thượng Tọa cho phép Đại Biểu Ban Hướng Dẫn báo cáo sinh hoạt của GĐPTVN Tại Canada trong thời gian qua. Huynh Trưởng Minh Chơn, Trưởng Ban Hướng Dẫn, sau khi giới thiệu thành phần Đại Biểu của Ban Hướng Dẫn trước Đại Hội, đã trao lời cho Huynh Trưởng THỊ NGUYỆN, Tổng Thư Ký, đọc bản BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG.

Trong phần báo cáo, Ban Hướng Dẫn nhấn mạnh đến sự khó khăn các đơn vị vì thiếu huynh trưởng có lòng, có khả năng để trực tiếp nắm Đoàn, hướng dẫn đoàn sinh chào đời và lớn lên tại Hải Ngoại. Thực vậy, tuy các đơn vị Gia Đình đều chú trọng đến các Lớp Việt Ngữ, nhưng trình độ các em không đồng đều nên ảnh hưởng đến sự truyền đạt và giảng dạy của các Huynh Trưởng. Do đó, Huynh Trưởng đôi khi phải xử dụng ngoại ngữ để giải thích những từ Phật học. Điều nầy đòi hỏi người Huynh Trưởng phải có thêm khả năng ngoại ngữ mới có thể hoàn thành trách nhiệm người Huynh Trưởng cầm Đoàn. Trước mắt để giải quyết vấn nạn nầy, thỉnh cầu Chư Tôn Đức quan tâm đến những phật tử trẻ trưởng thành tại Hải Ngoại, thân cận với Chùa, với Chư Tôn Đức, xin giới thiệu những vị nầy đến sinh hoạt cho GĐPT sở tại.

Và đồng thời Ban Hướng Dẫn thỉnh cầu Tân Hội Đồng Điều Hành công cử ba vị Tôn Túc để thành lập Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh cho Ban Hướng Dẫn Canada.

Thượng Tọa THÍCH NHẬT TRÍ, Tổng Thư Ký của Hội Đồng Điều Hành ghi nhận thỉnh cầu của Ban Hướng Dẫn và HĐĐH sẽ thảo luận trong phiên họp gần nhất của Giáo Hội. Kế tiếp Đại Hội thảo luận về những Đề Án Hoạt Động trong bốn năm sắp đến của Giáo Hội và sau cùng ĐẠI HỘI đã đúc kết Bản QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA KỲ V.

Phiên họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

THỨ BẢY 14 THÁNG 7 NĂM 2012: Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2012, Lể Bế Mạc Đại Hội được long trọng cử hành tại lễ đài lộ thiên cạnh chùa. Đúng 9:00 sáng, các Huynh Trưởng Đại Biểu GĐPTVN Tại Canada, quý Đạo Hữu Đại Biểu các tự viện, các Chùa tại Canada, quý Phật Tử đã sẳn sàng tại địa điểm hành lễ.

Trước giờ Bế Mạc Đại Hội

BHT GĐPT Pháp Vân

Chị Trưởng và các em Oanh Vũ

Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN LẠC cung thỉnh Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quang lâm lễ đài chuẩn bị cử hành Lễ Bế mạc Đại Hội Khoáng Đại Lần V GHPGVNTN/HN Tại Canada. Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhã vang lên. Toàn thể Phật tử hai hàng, chấp tay búp sen, thành kính nghênh đón Chư Tôn Đức từ Chánh Điện Pháp Vân tiến ra Lễ Đài.

GĐPT Pháp Vân rước Phật kỳ, tiến vào Lễ Đài trong ba hồi chông trống Bát Nhã. Tiếp đến, Ban Thỉnh Sư với khây hương án, tràng phan, lộng che đưa Chư Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni vào an vị với sự hướng dẫn của Thượng Tọa THÍCH TÂM HÒA, Viện chủ Chùa Pháp Vân, Trưởng Ban Tổ Chức.

Sau nghi thức khai mạc thông thường, Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN LẠC giới thiệu thành phần nhân sự Tân Hội Đồng Điều Hành Nhiệm kỳ 2012-2016, như sau:

Hòa Thượng THÍCH BỔN ĐẠT, Chủ Tịch HĐĐH; Thượng Tọa THÍCH THIỆN QUANG, Phó Chủ Tịch Nội Vụ; Thượng Tọa THÍCH TRƯỜNG PHƯỚC, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; Thượng Tọa THÍCH NHẬT TRÍ, Tổng Thư Ký; Ni Sư THÍCH NỮ TỪ DIỆU, Thủ Quỹ; Thượng Tọa THÍCH TRÍ THÀNH, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự; Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp; Thượng Tọa THÍCH TÂM MINH, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp; Thượng Tọa THÍCH NHẬT QUÁN, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục; Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN MÃN, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh; Thượng Tọa THÍCH TÂM ĐĂNG, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên; Thượng Tọa THÍCH ĐẠO HẠNH, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ; Đại Đức THÍCH ĐẠO QUANG, Phụ Tá Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ; Đại Đức THÍCH TÍN TÂM, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết; Ni Sư THÍCH NỮ BẢO QUANG, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện.

Tân Hội Đồng Điều Hành

Lưu niệm với Chư Tôn Đức

Trước hết Hòa Thượng THÍCH BỔN ĐẠT, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, đại diện Chư Tôn Đức trong HĐĐH ngỏ lời ngắn gọn đại ý những thành tựu tốt đẹp mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada đã thực hiện trong thời gian qua kể từ lúc thành lập cho đến nay đều là nhờ Chư Tôn Thiền Đức hộ niệm, toàn thể Phật tử cũng như GĐPT ở hai miền Đông, Tây tại Canada đã tích cực hổ trợ cho Giáo Hội.

Tiếp đến là Giáo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM đại ý Hòa Thượng nói Bẩy Pháp Bất Thối mà trong đó “Hội Họp trong tinh thần Hòa Hợp; Giải Tán trong tinh thần Hòa Hợp; Chấp Hành Phật sự trong tinh thần Đoàn Kết” đã được thực hiện trong kỳ Đại Hội nầy. Ngài dạy trong thời kỳ “Pháp nhược Ma cường”, thì Bẩy Pháp Bất Thối của Phật dạy là cần thiết hơn bao giờ hết để bảo vệ các Cộng Đồng Phật Giáo…

Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTN/HN Tại Canada, đại diện Hội Đồng Điều Hành, tuyên đọc Quyết Định Tấn Phong ba vị Đại Đức lên phẫm vị Thượng Tọa, đó là Chư vị Đại Đức THÍCH TÂM MINH, Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH, Đại Đức THÍCH NHƯ THANH và ba vị Ni Cô lên phẫm vị Ni Sư, đó là Ni Cô THÍCH NỮ TỪ DIỆU, Ni Cô THÍCH NỮ NHƯ ĐỨC, Ni Cô THÍCH NỮ CHƠN THÀNH. (Lễ Tấn Phong và Lễ Dâng Y Kathina sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật 15 tháng 7 . Ban Hướng Dẫn GĐPT cũng đã chuẩn bị sáu phần quà dâng lên chư vị Tân Thượng Tọa và Tân Ni Sư vào ngày mai, để biểu lộ lòng vui mừng).

Thượng Tọa THÍCH NHẬT TRÍ, Tổng Thư Ký HĐĐH, tuyên đọc QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V, trong đó, Quyết Nghị nhấn mạnh đến lập trường phục vụ Dân Tộc. GHPGVNTN/HN Tại Canada kêu gọi chính quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản và nhân quyền của mọi công dân; đồng thời ủng hộ các nỗ lực của người Việt trong và ngoài nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam mà ông cha đã dày công tạo dựng và bảo vệ.

Tiếp theo Lời Cảm Tạ của Thượng Tọa THÍCH THIỆN QUANG, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, đại diện Ban Tổ Chức, Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN LẠC tuyên bố Lễ Bế Mạc Đại Hội Kỳ V đến đây đã hoàn mãn, cung tiển Chư Tôn Thiền Đức hồi liêu bản vị, Ban Nghi Lễ cử Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhã .

Lưu niệm với Phụ huynh đoàn sinh GĐ Quan Âm từ Montréal đến.

Tâm Tình

Chuẩn bị Tác Bạch Cúng Dường

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb