TƯỞNG NIỆM ANH TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU: NÉN HƯƠNG LÒNG TƯỞNG NIỆM

ĐỒNG TRÚC.

TƯỞNG NIỆM

ANH TÂM-HUỆ CAO-CHÁNH-HỰU


Hôm nay ngày giỗ Anh, theo Dương Lịch. Anh C2H mất lúc 17 giờ 55 phút

Ngày 23-03-2009, nhằm ngày 27-02 Kỹ Sửu, tại Bệnh Viện Alvarado, San Diego,

California.

Hôm nay, ngày giỗ Anh

Trang nghiêm trước Phật Điện

Kinh tụng Amitàyus Sùtra

Hồi chuông ngân Kinh Nguyện …

OOO

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát,

Tát Đại Chứng Minh

OOO

Ngậm ngùi theo khói hương …

Đời Anh mỏi mệt không nài

Anh về Cực Lạc bên đài liên hoa

Cha lành vốn thiệt Đức Di-Đà

Soi hào quang tịnh, chói lòa thân Anh !

Hôm nay tưởng niệm Anh

Anh Hựu ơi !

Đã ba năm, Anh thoát cõi Sa Bà

Ba năm, chín phẩm Sen Vàng nở hoa

Pháp thân Lam, Anh hiện cảnh liên tòa

Nguyện, Anh đủ phước Di-Đà thọ sanh.

Hôm ni, nhớ Anh !

Râu ria … Anh, còn  đó

Thư ngoằn ngoèo còn đây !

Tình Anh mãi đong đầy

Khó quên ! …..

Trần gian nầy vẫn rứa ! …

Như con diều rối dây ! …

ĐTR-HC

Ngày giỗ Anh Hựu

23/03/2012

HÌNH ẢNH 3 năm vể trước


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb