TIN TỨC : BUỔI HỘI HỌC CỦA TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II HUYỀN TRANG 1- CANADA

TIN TỨC :

BẢN TƯỜNG THUẬT

Buổi Hội Học của Trại Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II

Huyền Trang 1/Canada

Tháng 3/2012

Chương trình Huấn luyện Huynh Trưởng cấp II – khóa Huyền Trang 1/Canada, Hội Học đề tài “Hiện tình Phật Giáo Việt Nam Trong Nước Từ Năm 1975 Đến Nay” đã được triển khai vào lúc 20 giờ ngày 10.03.2012 trên hệ thống Skype được kết nối do Kỷ Thuật Viên HTr. Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ phụ trách.

Thời tiết cuối Đông sắp chuyển qua mùa Xuân nhưng những ngày vừa qua tiết trời ấm áp lạ thường, mọi năm vào độ này còn rét đậm. Mới hơn 19 giờ,  nhưng các Huynh Trưởng Trại sinh đã tập trung đầy đủ tại địa điểm quy định của Chúng và liên hệ trên hệ thống tiếng chào hỏi nhau thật  vui nhộn.

Đúng 20 giờ, Ban Quản Trại và Huynh Trưởng Trại sinh đã ổn định, HTr.  Cấp Dũng TÂM TRÍ

Tư Đồ Minh Cố vấn BHD/GĐPT kiêm Trại Trưởng Trại Huấn luyện Huyển Trang 1/CND. Đại diện Ban Quản Trại giới thiệu Giảng Viên HTr. Cấp Dũng, TÂM KIỂM  Bạch Hoa Mai, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại HẢI NGOẠI, Tổng Thư Ký BHD/GĐPTVN trên THÊ GIỚI kiêm Trưởng Ban BHD/GĐPTVN/HOA KỲ.

Sau  phần giới thiệu giảng viên là phần báo cáo số lượng trại sinh tham dự Hội học là 14/17 (Có 3 trại sinh vắng mặt là TS Hà Văn Sơn cùng  gia đình đi Pháp, TS Nguyễn Hữu Thế Phiệt  vì công việc ở công ty  xin đến trể, và Trại sinh Đoàn Quỳnh Hương là Bác sĩ bận trực đêm tại Bệnh viện nên xin vắng mặt.

Tiếp đến  HTr. Cấp Tấn MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính Trưởng BHD/GĐPTVN/CANADA  ngỏ lời  chân thành cảm ơn Huynh Trưởng TÂM KIỂM mặc dầu rất bận rộn trong công tác điều hành GĐPT Hoa Kỳ, Hải Ngoại và GĐPT trên Thế Giới nhưng đã dành thì giờ quý báu thuyết giảng cho Trại sinh Huyền Trang 1/CND.

Như nghi thức thường lệ : Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia bị , buổi Hội Học được bắt đầu và trước

hết Huynh Trưởng Giảng Viên TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai ngỏ lời  cám ơn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada, Ban Quản  Trại Trại Huyền Trang I – Canada đã tạo thuận duyên cho buổi hội học dồng thời Huynh Trưởng Tâm Kiểm cũng ngỏ lời thăm hỏi và tán thán tinh thần tu học và phụng sự lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam của Anh Chị em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada đặc biệt là anh chị em Huynh trưởng Trại sinh trại Huyền Trang I – Canada.

Mở đầu phần trình bày Huynh Trưởng Tâm Kiểm đã nói:

  1. Về đề tài: Đề tài có tính cách rộng lớn, bao quát, thời gian hội học có hạn nên sẽ trình bày những nét chính.
  2. Về tài liệu: Vì đề tài có tính chất  lịch sử ,nhạy cảm…  nên  không soạn thảo tài liệu để tránh ngộ nhận, chỉ trình bày theo sự hiểu biết hạn hẹp của Giảng viên.

Giảng viên chi xin được trình bày “Tình hình Phật Giáo Việt Nam trong nước từ năm 1975 đến nay” như những tin tức thời sự không luận bàn đúng sai… Đề tài này có tính cách rộng lớn nên được chia thành 3 giai đoạn và lần lượt triển khai:

GIAI ĐOẠN I: từ năm 1975 đến năm 1981:

–          Vụ tự thiêu của 12 Tăng Ni chùa Rạch Sỏi – Cần Thơ

–          Đại Hội Kỳ VII của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

–          Vụ án tử hình của Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ và Thượng Tọa Thích Trí Siêu

–          Cái chết của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh

–          Vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam

–           Đại Hội thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

GIAI ĐOẠN II: từ năm1982 đến 2007:

–  Tâm thư kêu gọi  thống nhất Phật Giáo tại Hải Ngoại của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu.

–     Hòa Thượng Thích Đôn Hậu trao truyền mạng mạch  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống    Nhất cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang

–    Khơi dòng khô cạn:  phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

–    Đặt cơ chế Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải ngoại nằm trong GHPGVNTN tại Hoa Kỳ.

–    Quyết định duyệt y chức vụ Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ của Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo

–    Thủ Tướng Phan văn Khải tiếp Hòa Thượng Thích Huyền Quang

–     Đại Hội bất thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại tu viện Nguyên Thiều – Bình Định.

–     Sự cố Lương Sơn

–     Giáo chỉ số 9: – Nguyên nhân – thực chất.

GIAI ĐOẠN III: Từ năm 2008 đến nay:

–          Lễ Hội Phật Đản của Liên Hiệp quốc

–          Sự cố của Tăng Đoàn Làng Mai – Bảo Lộc

NHỮNG THUẬN NGHỊCH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM:

–          Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

–          Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

–          Niềm Tin Phật của Phật Tử Việt Nam

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA THẾ LỰC BÊN NGOÀI:

–          Chính quyền

–          Các Tôn giáo khác

–          …

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ TỪ 1975 2012:

Giảng viên đã phân tích tình hình Phật Giảo Việt Nam trong nước qua 3 giai đoạn từ 1975 đến nay, cụ thể từng giai đoạn các Huynh Trưởng Trại sinh được tiếp thu tường tận những gì mà GHPGVNTN cũng như GĐPT phải gánh chịu những khắc nghiệt của chế độ đã gây ra cho Phật Giáo nói riêng  các Tôn giáo nói chung.

Sau phần thuyết giảng các Htr Trại sinh đặt khá nhiều câu hỏi : Liên quan đến cái chết của Thượng Tọa Thiện Minh, GĐPT Liên Quang  Tỉnh Quảng Ngải, GĐPT Thuận Thành Đà Nẳng, tình hình Phật Giáo tại Hải Ngoại, Giáo Chỉ số 9 giải thể các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của các Châu, Quốc Gia v.v… Tất cả đều được Huynh Trưởng Tâm Kiểm giải đáp thỏa mãn .

Buổi Hội Học đã kết thúc lúc 10 giờ 30, trước khi Hồi Hướng,  Huynh Trưởng Tư Đồ Minh Trại Trưởng   ngỏ lời cám ơn  Huynh Trưởng Bạch Hoa Mai  đã hoan hỷ  đáp lời mời của BHD/CANADA  đảm trách thuyết giảng  một đề tài tuy rộng lớn và nhạy cảm, nhưng Giảng Viên  đã khéo léo diễn giảng  một cách tế nhị để ACE GĐPT chúng ta hiểu rõ những nan đề, tương duyên , tương tức và  khuyến khích ACE  tu tập để  chuyễn hóa tự thân và cảm hóa các em bằng thân giáo.

Hồi Hướng xong, ACE vẫn còn thăm hỏi……../.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb