TIN TỨC : ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN TẠI HOA KỲ – KỲ IX

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN TẠI HOA KỲ – KỲ IX

Từ ngày 4 đến 8 tháng 4 năm 2012
tại Tu Viên NĂNG NHƠN – SAN JOSE – CALIFORNIA

Tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân: xây dựng, giữ gìn và phát huy lý tưởng và mục đích cao đẹp của Tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM là Đào tạo Thanh Thiếu Đồng Niên trở thành Phật Tử chân chánh góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, Đại hội Huynh Trưởng toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ IX năm 2012 được Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ tổ chức tại Tu Viên Năng Nhơn, Thành phố San Jose1, California , từ ngày 4 đến 8 tháng 4 năm 2012.

CHƯƠNG  TRÌNH

Thứ Tư ngày 04 tháng 4 năm 2012: (Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn và Vạn Hạnh 1)

18:00 Tập trung / Thủ tục Nhập Đại Hội
19:00 – 20:00 Cơm chiều
20:00 – 22:00 Tâm tình Hội ngộ – Họp vui quanh đèn
22:00 Chỉ Tịnh

Thứ Năm ngày 05 tháng 4 năm 2012:

06:00 Đánh thức
06:30 – 07:15 Lễ Phật / Lễ Gia đình / Câu chuyện dưới cờ
07:15 – 08:00 Điểm tâm
08:00 – 11:30 HỘI THẢO:  Huynh trưởng Cấp Dũng, Tấn và Vạn Hạnh 1
11:30

13:00

– 13:00

– 16:30

Cơm trưa – Nghỉ

HỘI THẢO: Huynh trưởng Cấp Dũng, Tấn và Vạn Hạnh 1

16:30 – 18:00 Sinh hoạt chung/Thủ tục nhập Đại Hội tiếp tục
18:00 – 19:00 Cơm chiều
19:00 – 22:00 HỘI THẢO: Huynh trưởng
22:00 Chỉ tịnh

Thứ Sáu ngày 06 tháng 4 năm 2012

06:00   –                Đánh thức

06:30   –  07:15    Lễ Phật / Lễ Gia đình / Câu chuyện dưới cờ

07:15   –  08:00    Điểm tâm

08: 00  –  11:30    HỘI THẢO: Huynh trưởng

11:30   –  13:00    Cơm trưa – Nghỉ

13:00   –  16:00    HỘI THẢO: Huynh Trưởng

16:00   –  16:30    Giải lao

16:30   –  18:30    KHOÁNG ĐẠI I – Tiền Hội Nghị

18:30   –  19:30    Cơm chiều

19:30   –  22:00    KHOÁNG ĐẠI II – Báo Cáo Phật sự

22:00   –                Chỉ tịnh.

Thứ Bảy ngày 07 tháng 4 năm 2012

4:30

06:00

– 07:30 LỄ THỌ CẤP Tấn và Tín

Đánh thức / Điểm tâm

07:30 – 09:30 KHOÁNG ĐẠI III – Tu Chính Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng
09:30 – 10:00 Giải lao
10:00 – 12:30 LỄ KHAI MẠC  và  LỄ HIỆP KỴ (Có chương trình riêng)
12:30 – 14:00 Cơm trưa – Nghỉ
14:00 – 16:00 Tu Chính Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng (tiếp theo)
15:30 – 16:00 Giải lao
16:00 – 17:30 Pháp thoại
17:30 – 18:30 Cơm chiều
18:30 – 22:00 Văn Nghệ Chào Mừng Đai Hội
22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 08 tháng 4 năm 2012

06: 00  –                Đánh thức

06: 15  – 07:00     Lễ Phật / Lễ Gia Đình / Câu chuyện dưới cờ

07: 00  – 07:30     Điểm tâm

07:30   – 09:30     KHOÁNG ĐẠI IV –  Công cử Tân Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ IX

09:30   – 10:00     Giải lao

10:00   – 12:00     Hoạch định chương trình sinh hoạt nhiệm kỳ mới

12:00   – 12:45     Cơm trưa

12:45   – 14:30     KHOÁNG ĐẠI V: Thông qua Nghị Quyết và Đúc Kết Thành quả Đại Hội

14:30   – 16:00     LỄ PHÁT NGUYỆN Tân Ban Hướng Dẫn và

LỄ BẾ MẠC Đại Hội

16:00   –                Dây Thân ái – Tạ từ – Hoàn mãn.

Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vì nhu cầu


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb