LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ ĐẠI ĐỨC THÍCH PHỔ HÒA do BHD GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC HOA KỲ TỔ CHỨC

LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ ĐẠI ĐỨC THÍCH PHỔ HÒA

( Nguyên Huynh Trưởng HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN )

do BAN HƯỚNG DẪN GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC HOA KỲ tổ chức

Ngày 19 tháng 2 năm 2012

Hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2012, tại Hội trường Trường TM Hằng Nga, Thành Phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức đã long trọng tổ chức LỄ TIỂU TƯỜNG cho Cố ĐẠI ĐỨC THÍCH PHỔ HÒA , nguyên là Huynh Trưởng HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN. Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN TRÍ, Phó Chủ Tịch HĐĐH GHPGVN TN Hoa Kỳ, Đại Đức Thích Thường Tín, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Chánh Kiến, Sư bà Thích Nữ Minh Tánh, Trú trì Chùa Long Thọ, Sư cô Thích Nữ Diệu Đáo, Trú Trì Chùa Di Lặc, Nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT VN tại Hoa Kỳ, Sư cô Thích Nữ Khánh An, nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT Phổ Đà, Hoa Kỳ. Về phía GĐPT có sự hiện diện của Htr TÂM ĐĂNG, Thành viên BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, Htr MINH QUANG, Thành viên Hội Đồng Cấp Tấn Hoa Kỳ, Htr NGUYÊN THUYẾT, Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD Miền Quảng Đức, Htr BỬU THÀNH , Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện, cùng các Thành viên trong BHD Miền, Quý Bác Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng các Đơn vị , cùng các  Huynh Trưởng và Đoàn sinh các Đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc.

Ngoài Nghi Lễ Cầu Siêu cho Cố Đại Đức Thích Phổ Hòa, Ban Tổ chức cũng đã làm Lễ Cầu An cho 3 Htr cao niên của BHD Hoa Kỳ và Miền Quảng Đức : Htr CẤP DŨNG Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc, Htr CẤP TẤN Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà và Htr Cấp TẤN Trưởng Ban Hướng Dẫn Miển Quảng Đức TÂM HÒA Lê Quang Dật.

Buổi lễ chấm dứt lúc 12 giờ trưa cùng ngày sau phần thọ trai.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb