PHÁP THOẠI của HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN SIÊU : DUY MA CẬT

BẢN TIN :

Vào lúc 6: pm ngày Thứ năm 8/12/2011, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG và Cấp TẤN Hoa kỳ đã có Buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM trên hệ thống điện thoại viễn liên. Chương trình Sinh hoạt gồm có : Phần Thuyết Pháp của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU và Phần Sinh Hoạt nội bộ. Nội dung sinh hoạt ngoài phần báo cáo quá trình sinh hoạt tu học, tương thân tương trợ, có phần đóng góp ý kiến về ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ NHIỆM KỲ IX.

Sau đây là  TÓM LƯỢC  Bài THUYẾT PHÁP của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU , trong Buổi sinh hoạt của HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG VÀ CẤP TẤN HOA KỲ.

BÀI THUYẾT PHÁP

Của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU

Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ

Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà  San Diego, California

Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại

*

Đề tài : DUY MA CẬT

***

Sống trong cuộc đời này, chúng ta ở từ Quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này qua trú xứ khác, từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, cho nên hôm nay, chúng ta hội ngộ nơi đây là một nhơn duyên lành. Chúng ta thừa hưởng được con đường mà các Bậc Tiền bối đã khai sáng Phật đạo, nói chung và GĐPT nói riêng. Chúng ta có bổn phận hoàn thành trách nhiệm trước Tam Bảo, mà các anh chị đã phát nguyện. Học Giáo pháp của Đức Thế Tôn, áp dụng vào đời sống, hướng dẫn, khuyến tấn Đàn em thăng tiến trên con đường Giác ngộ và Giải thoát.

Có nhiều Pháp Hội, hôm nay chúng ta học về Pháp Hội Duy Ma Cật, liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của người Cư Sĩ tại gia.

Kinh Duy Ma Cật, do Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch, giới thiệu, chú thích.

Kinh Duy Ma Cật, do Ngài Tăng Triệu, một trong tứ kiệt của Ngài La Thập, chấp bút theo ý chỉ của Ngài La Thập,

Giới thiệu Kinh : Kinh Duy Ma Cật gồm có :

 1. Huyền thoại Duy Ma Cật
 2. Ý nghĩa Lịch Sử
 3. Cơ sở Tư tưởng
 4. Thực tiễn hành Đạo

Kinh gồm 10 Chương :

 1. Chương I : Quốc Độ Phật
 2. Chương II: Phương tiện quyền xảo
 3. Chương III: Các Chúng đệ tử
 4. Chương IV: Các Hạnh Bồ Tát
 5. Chương V: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các hàng Thánh Đệ tử đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật
 6. Chương VI: Tinh thần Giáo pháp Bất khả tư nghì
 7. Chương VII: Chúng sinh trong cuộc đời này
 8. Chương VIII: Con đường Phật Đạo
 9. Chương IX: Tinh thần Pháp môn bất nhị

10.  Chương X: Quốc Độ Phật Hương Tích

11.  Chương XI: Bồ Tát hạnh

12.  Chương XII: Đức Phật A Súc

13.  Chương XIII : Tinh thần cúng dường Chánh Pháp

14.  Chương XIV: Phó Chúc Đức Thế Tôn

Kinh Duy Ma Cật có 14 Chương , tuy nhiên buổi Thuyết Pháp hôm nay, Hòa Thượng chỉ thuyết giảng CHƯƠNG 10 : QUỐC ĐỘ PHẬT HƯƠNG TÍCH . Trong đó thuyết giảng rõ vể :

–        10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỮ CƯ SĨ

–        8 PHÁP THÀNH TỰU NƠI THẾ GIAN

Chúng ta học KINH DUY MA CẬT là học :

1)     Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật

2)     Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật

3)     Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật

4)     Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương

I)                Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật :

Tinh thần vô nhiễm : Sống trong thế gian mà không bị ô nhiễm của thế gian

Sống tu tập tự thân, thanh tịnh. Sống không bị lôi cuốn vào vòng danh lợi.

II)              Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật :

Nguyện cầu chúng sinh noi theo Chư Phật, Chư Bồ tát. Hướng thân lập mệnh.

Không nhàm chán, mệt mỏi, thối thát. Không giận hờn, chối bỏ, lánh xa.

Giúp chúng sinh cần hóa độ

III)            Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật :

Làm lợi cho chúng sinh. Sống trong ngũ dục nhưng không bị lôi kéo.

Phát huy tinh thần Đại thừa Phật Giáo : Tinh thần Bồ Tát Đạo

IV)           Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương :

Cung kính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng cung kính 10 phương Chư Phật. Đảnh lễ, phụng sự Phật Thích Ca nhưng cũng đảnh lễ, phụng sự 10 phương Chư Phật. Theo 10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:

10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỬ CƯ SĨ

Trong cỏi Ta bà này, hành Bồ tát đạo phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ. Phải biết BAN VUI và CỨU KHỔ. Dù ở bất kỳ quốc độ nào phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ chúng sinh mới có được lợi ích, bớt khổ. Cỏi Ta bà vốn có nhiều chúng sinh đau khổ nên Bồ tát có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ hơn các Quốc độ khác vì các Quốc độ khác không bị phiền nảo hay khổ đau ..

Với TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, Bồ tát trang bị 10 PHÁP THIỆN để độ trì chúng sanh :

1)     Lấy BỐ THÍ đối trị BẦN CÙNG

2)     Lấy TRÌ GIỚI đối trị PHẠM GIỚI

3)     Lấy NHẨN NHỤC đối trị SÂN NHUẾ

4)     Lấy TINH TẤN đối trị GIẢI ĐẢI

5)     Lấy THIỀN ĐỊNH khắc phục LOẠN Ý

6)     Lấy TRÍ TUỆ diệt tan VÔ MINH

7)     Nói PHÁP TRỪ NẠN để vượt qua BÁT BẠN

8)     Dạy PHÁP ĐẠI THỪA cho người còn chấp nhất TIỂU THỪA

9)     Lấy các THUẬN CĂN giúp người VÔ ĐỨC

10) Thường dùng TỨ NHIẾP PHÁP để THÀNH TỰU Chúng sanh

8 PHÁP THÀNH TỰU của MỘT VỊ BỐ TÁT

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu Pháp để thành tựu tong cuộc sống hiện tại, để sống trong

cuộc đời này mà không bị tổn hại và tái sinh vào cỏi Tịnh Độ, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trả

lời là cần có 8 PHÁP ĐỂ THÀNH TỰU :

1)     Lợi ích chúng sinh không cần báo đáp

2)     Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não

3)     Tâm bình đẳng với chúng sinh – Thiên hạ vô ngại

4)     Tôn kính Chư Bồ tát như đối với Chư Phật

5)     Khi nghe Kinh chưa từng nghe, cũng không khởi nghi hoặc

6)     Không đối nghịch với Pháp của Hàng Thinh Văn

7)     Không ganh tỵ với người được cúng dường – Tùy hỷ công đức

8)     Thường tự xét lổi của mình, không tranh tụng sở đoản của người

Buổi Thuyết pháp kết thúc với lời khuyên nhủ anh chị em Huynh Trưởng GĐPT, luôn trang bị Tinh thần Bồ Tát Đạo, phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, tiếp tục đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau, đem lại lợi ích cho chúng sinh, và cụ thể là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

TÂM ĐĂNG, Thư Ký HĐC Tấn Hoa Kỳ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb