LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

MINH TRUNG Lê Thanh Kỳ

Lý Tưởng GĐPT.

Trưởng thành qua phương tiện con thuyền tổ chức GĐPT, đã xây đắp Bồ Đề tâm ngày thêm kiên cố và bền vững trong chí nguyện phát tâm hướng theo con đường lý tưởng GĐPT. Ý thức thể hiện tinh thần Bi- Trí- Dũng trong đời sống xã hội, cầu toàn thiện đời sống chân thiện mỹ, là trang bị cho người huynh trưởng có một tinh thần tiên cầu giải thoát hậu dẫn đàn em và vững bước trong chướng duyên, nghịch cảnh, chứ không phải dễ dàng trở thành những huynh trưởng biến mình thành lối sống yên thân, an phận, cầu an, thủ thường và bàng quan chối bỏ trách nhiệm trước tiền đồ của tổ chức đang đối diện  những thử thách cho nguồn mạch phát triển, mà sự phát triển của tổ chức luôn đòi hỏi yếu tố phát tâm rộng lớn từ nơi mỗi người huynh trưởng.

Đứng ở góc độ người huynh trưởng GĐPT qua tinh thần của tập Phát Bồ Đề Tâm Văn, cho chúng ta thấy rằng cho dù ở cấp bậc nào trong hàng ngũ huynh trưởng thì sự phát tâm dấn thân phụng sự tổ chức cần thể hiện ở mọi thời gian, không gian, trong tất cả mọi tình huấn. Nếu quan niệm rằng phát tâm chỉ khi nào tổ chức cần đến chúng ta, hay chỉ khi nào rảnh rỗi có dư thời gian mới có thể tham gia vào các công tác của tổ chức. Như thế thì vị trí nào cho lý tưởng tổ chức GĐPT ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta ? Hơn ai hết, chính chúng ta là những người Phật tử đang mang trọng trách tiếp sức cho sự vận hành giáo Pháp đạo giải thoát luân chuyển mãi về bao thế hệ trẻ tiếp nối. Sự phát tâm phải được song hành cùng theo dòng sinh hoạt trong đời sống của người huynh trưởng, đó là cân nhắc thời gian của riêng mình để phụng sự trọn vẹn cho tổ chức.

Với huynh trưởng GĐPT, chúng ta có một lý tưởng cao quý cần được nuôi dưỡng, bồi đắp ngày thêm ngời sáng. Có phát tâm, lập nguyện đi trên con đường phụng sự GĐPT mới có thể giữ được chí nguyện xây dựng lý tưởng cao đẹp của GĐPT. Lý tưởng rộng lớn trong mỗi chúng ta, nhưng nếu không được phát khởi bằng hạnh nguyện thực hành dấn thân, hy sinh, không được nuôi dưỡng bằng năng lượng trí tuệ, thực hành hạnh từ bi, hỷ xả, bằng cái tâm kiên nhẫn trong bao nghịch cảnh, chướng duyên để bồi đắp cho lý tưởng tăng trưởng lớn mạnh, thì lý tưởng cao đẹp đó sẽ trở thành mơ hồ, mờ dần trong tâm tưởng dẫn đến tình trạng trì trệ, xa lánh trách nhiệm đối với lý tưởng cao thượng Gia Đình Phật Tử. Nên biết rằng sự có mặt của mỗi chúng sanh trên hành tinh trái đất này không do tai nạn ngẩu nhiên. Cũng thế, là một đoàn viên, huynh trưởng hiện diện trong tổ chức GĐPT cũng đâu phải vô cớ, ngẩu nhiên. Sự hiện diện của huynh trưởng trong tổ chức GĐPT đều do nguyện lực tương đồng phước duyên từ muôn kiếp trong quá khứ. Hạnh nguyện trong mỗi chúng ta không thể bị chôn vùi mà cần được khai mở. Bản năng phụng sự tổ chức trong mỗi chúng ta vốn không có giới hạn. Có giới hạn chăng vì thiếu tính cương nghị giải thoát tâm tự mãn, ích kỉ, để đạt đến cảnh giới chúng sanh vô biên thề nguyện độ trong đời sống hành hoạt Bồ Tát Hạnh, để đi cùng với tổ chức bằng tất cả năng lực tâm niệm xây dựng lý tưởng GĐPT của mình. Và quan trọng hơn cả, trong nổ lực xây dựng lý tưởng GĐPT, cần khởi đi từ trong trái tim từ bi và khối óc minh mẫn tha thiết phụng sự lý tưởng Bồ Tát đạo, tất là con đường phụng sự lý tưởng cao thượng Gia Đình Phật Tử của chúng ta.

Người huynh trưởng đã chọn cho mình con đường tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh xuyên qua tổ chức Gia Đình Phật Tử là ngưỡng cửa Bồ Tát đạo, là phương tiện hành Bồ Tát Hạnh. Nên việc thiết lập một ý nguyện vững mạnh phát tâm đi vào con đường phụng sự tổ chức rất cần thiết. Nơi đây mọi thiện Pháp và niềm tin sẽ được khởi sinh khi tâm Bồ Đề được khai phóng, mở rộng theo tiến trình tu tập. Niềm tin vào ánh sáng đạo Từ Bi, giáo Pháp cứu khổ đem nguồn an vui đến khắp cùng các cõi. Và đặt niềm tin của mình vào tổ chức Gia Đình Phật Tử qua việc hướng dẫn, dìu dắt thế hệ trẻ đi vào con đường chánh pháp. Xây dựng cho tuổi trẻ  một nền tảng tâm linh vững chắc, nền tảng tâm linh đó là người huynh trưởng có trách nhiệm trao truyền cho thế hệ tiếp nối, đó chính là lý tưởng trong phương thức hành đạo.

Nên nhận chân rằng sự an lạc của đàn em là niềm hạnh phúc của chính mình, và đến khi hết thảy từng lớp tuổi trẻ được ươm mình trong giáo lý Phật Đà thì nguyện ta mới thành, giá trị đó chính  là lý tưởng.

Nói cách khác là người huynh trưởng phát tâm dẫn dắt tuổi trẻ vào Đạo bằng phương tiện tổ chức Gia Đình Phật Tử, chính đó là phương tiện hành đạo, nhưng chính tự thân người huynh trưởng phải phát tâm thực hiện lối sống tiến tu, kiện toàn đời sống và thể hiện qua hành vi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày, một cách chân chánh thì đó là phương tiện hữu hiệu nhất, để lý tưởng cao đẹp GĐPT luôn là ngọn đuốc dẫn lối  cho thế hệ tuổi trẻ trên bước đường tu học đạo Bồ Đề. Chặng đường GĐPT đã đi qua với nhiều chông gai, đầy thử thách nhưng vẫn tồn tại đến hôm nay đều nhờ vào tâm lực vững mạnh của hàng tiền nhân. Tuy đã có một dòng lịch sử của 70 năm nhưng không tránh khỏi những khúc quanh trắc trở, phân tán, chia rẽ thành nhiều xu hướng và cùng cay đắng với vận mệnh của lịch sử dân tộc. Ánh sáng lý tưởng tổ chức GĐPT đang cần sự dấn thân của chúng ta để thắp sáng niềm tin cho  thế hệ tiếp nối, để lý tưởng cao thượng mãi đẹp trong tâm khảm của mỗi đoàn viên. Điều quan trọng chính tự thân người huynh trưởng phải nổ lực tu tập trong từng sát na để kiện toàn đời sống cá nhân ngày thêm thăng hoa, hạnh phúc và an lạc, thì mới có thể đủ năng lực để dìu dắt tuổi trẻ đi vào con đường tu tập giải thoát khổ não bằng phương tiện GĐPT. Phát tâm, lập nguyện xây dựng tổ chức ngày thêm lớn mạnh không ngoài việc tự thân người huynh trưởng nổ lực tu tập thanh lọc tâm ý, xây dựng đời sống an lạc hạnh phúc và thể hiện nếp sống chân chánh đối với môi trường xã hội chung quanh, là phương tiện hữu hiệu nhất để xiển dương hoa lý tưởng cao thượng GĐPTVN.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb