TIN TỨC : TRẠI HỌP BẠN HUYỀN QUANG II GĐPTVN – ÂU CHÂU


Nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập và hành hoạt của tổ chức Áo Lam trên địa bàn Âu Châu, tại phiên họp thường niên của BHD GĐPTVN Âu Châu vào ngày 25 tháng 7 năm 2010, Ban Hướng Dẫn đã đồng thuận tổ chức TRẠI HỌP BẠN cho tòan thể Lam Viên sinh hoạt trên Địa bàn Âu Châu. Trại Họp Bạn mang tên :  HUYỀN QUANG II, được tổ chức từ ngày 24/7/2011 đến ngày 27/07/2011 , trong khuôn viên Khóa Tu học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 23, tổ chức tại Messe Wieselburg, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg, Austria.

TRANG NHÀ HẢI NGOẠI xin chúc

TRẠI HUYỀN QUANG II do BHD GĐPTVN TẠI ÂU CHÂU tổ chức

THÀNH CÔNG VIÊN MÃNdigg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb