NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN tại HOA KỲ

TÂM TƯỜNG Lê Đình Cát

Ở bất cứ một xã hội, một quốc gia hay một tôn giáo nào; người ta đều có xây dựng một mẫu người để thay thế mình và làm tiêu chuẩn cho mọi người noi theo.

Và mẫu người đó luôn “Dấn thân và Nhập thế”.

Ðể hầu thực hiện trọn vẹn những đường lối, tư tưởng và học thuyết của chính xã hội, quốc gia và tôn giáo đó đang chủ trương.

– Lão giáo có bậc chân nhân nhập thế với tinh thần

“Vô vi nhi tác”.

– Nho giáo có bậc quân tử nhập thế hành đạo

“Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ”.

– Thiên Chúa giáo có người Ki-tô hữu

“Biết sống theo ý Chúa và làm rạng rỡ danh Chúa ba ngôi”.

– Ðạo Phật thì có bậc Bồ Tát

“Sống Hỹ xã – Từ bi và luôn hoằng pháp giáo lý của Ðức Phật”.

Trong đạo Phật của chúng ta còn có một đoàn thể trẻ đầy nhiệt huyết và luôn dấn thân, đoàn thể này có một tổ chức quy mô, một lý tưởng rõ ràng để phục vụ và luôn nguyện trung kiên với mục đích và lý tưởng của mình. Ðó là Gia Ðình Phật Tử.

Gia-Ðình Phật Tử vốn là một tổ chức trẻ của Phật-Giáo, với nguyện vọng là giáo dục những Thanh, Thiếu Niên và Ðồng Ấu trở thành một người Phật-Từ chân chánh, một đoàn sinh ngoan hiền, một người con hiếu thảo. Các bạn cũng nên biết rằng từ một em nhỏ mới học cấp một đến các em ở vào độ tuổi vị thành niên, các em đến với Gia-Ðình Phật-Tử tùy thuộc vào tình cảm hay ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình và lời khuyên bảo của các bậc cha mẹ hay vì bản tính ham vui nên đi theo bạn bè. Nhưng đối với Huynh Trưởng GÐPT không giản dị như thế; có người vì mộ Ðạo, yêu đời, cũng có người vì tính hiếu kỳ, hiếu động; nhưng đa số là được đào tạo lên bởi những đoàn sinh đã sinh hoạt lâu năm, có khả năng và đã trưởng thành. Vì thế cho nên Huynh Trưởng GÐPT có đủ mọi giới, mọi thành phần trong xã hội như trước đây tại quê nhà. Từ những nông dân, công nhân, thương gia, công chức, quân nhân đến các giáo chức, sinh viên và học sinh. v.v…Còn bây giờ trong hoàn cảnh tỵ nạn ở hải ngoại mặc dầu các bạn đang bận rộn với công ăn viêc làm hoặc với sự học hành nhưng vớí tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ đối với tổ chức Gia Ðình Phật-Tử là đã có căn duyên với Ðạo. Căn duyên ấy được phát hiện ở đức tin. Ðức tin chính là sự sống của con người, là sức mạnh của tinh thần và là ngọn lửa nung nấu tâm hồn. Ðức tin của người Huynh Trưởng không phải chôn giấu trong tâm tưởng của chính mình, mà phải toát ra, phải thể hiện bằng hành động. Vì tin vào tính cách hằng cửu của Phật giáo, người Huynh Trưởng phải tâm niện rằng: “Tổ chức Gia-Ðình Phật-Tử là một tổ chức trường cửu, chứ không phải chỉ trong một giai đoạn nhất thời nào đó mà thôi”. Các bạn cũng nên nhớ rằng; rồi mai đây trong số những Huynh Trưởng nầy có người sẻ trở thành cấp lãnh đạo trong Ban-Hướng-Dẫn của Gia-Ðình Phật-Tử; và cũng có ngườii sẻ là những cư-sĩ  hiểu biết uyên thâm giáo lý Phật giáo hay cũng có những anh. chị Trưởng sẻ trở thành những tu-sĩ Phật giáo; (như có một bậc cao tăng nào đó đã từng nói: một người Phật Tử khi đã trở thành là một Huynh Trưởng trong Gia Ðình Phật Tử thì chính là đã đi được một nữa đường của người tu sĩ Phật Giáo rồi đó), thật không phải là đã quá lời. Vì sự hy hữu và tính cách vĩnh cửu đó, nên người Phật Tử phải tin vào sinh mệnh của Gia-Ðình Phật-Tử và nhất là phải hiểu rỏ cái tổ chức, đoàn thể mà mình đang là một thành viên; đó là mình cố gắng đem Ðạo vào Ðời và nhập Ðời với Ðạo để hầu dung hòa hai ý đó thành một cuộc sống hài hòa có ý nghĩa.

Và đã là một Phật tử hay nói đúng hơn khi bạn đã trở thành là một Huynh Trưởng Phật tử, dù muốn hay không, một cách nghiễm nhiên chúng ta phải mang trên vai những trọng trách thiêng liêng đối với bản thân, gia đình, tổ chức, giáo hội và đất nước. Lịch sữ năm mươi năm hành hoạt của tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã cho chúng ta thấy: Ðây là một tổ chức quy mô và kiến hiệu trong việc phổ cập hóa nếp sống lành mạnh và giải thoát của giáo lý Phật đà trong từng cá nhân và gia đình người Phật tử, đặc biệt là đối với các thế hệ thanh thiếu niên. Ðây cũng là tổ chức biểu hiện lòng trung kiên tuyệt đối đối với đạo pháp, Giáo-Hội và Tổ quốc Việt-Nam.  Trong hiện tại và tương lai tiến hay lùi, mạnh hay yếu; phần lớn là do các anh chị, em trong ban Huynh-Trưởng và cũng chính các Huynh-Trưởng phải chịu trách-nhiệm về sự sống còn của Gia-Ðình Phật-Tử vậy,

Những ai hằng quan tâm đến vấn đề giáo dục trong hàng ngủ thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam tại Hoa-Kỳ. Những ai đã từng đi vào việc tổ chức, hướng dẫn và huấn luyện những đoàn viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay đã không khỏi không nghĩ đến một vấn đề then chốt; đó là cố tìm cách đào tạo những thanh thiếu niên trưỡng thành trong GÐPT thành những thành phần lãnh đạo trẻ để hầu tiếp nối các lớp Huynh Trưởng lớn tuổi và thay mặt tổ chức Gia Ðình Phật Tử để dẫn dắt các em đoàn sinh trở thành một Phật tử chân chính hầu góp phần hoằng pháp giáo hội và xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Ðó là:

Người Huynh-Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa-Kỳ

Vậy người Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử là gì?

Huynh Trưởng là thành phần lãnh đạo, có đầy đủ các đức hạnh lẫn tài trí và là người có trách nhiệm và bổn phận với chính tổ chức của mình để hầu thay mặt tổ chức Gia-Ðình Phật-Tử rèn luyện, dạy bão các em đoàn sinh trở thành một Phật tử chân chính, một người con ngoan trong gia đình và là một công dân tốt cho xã hội sau nầy. Huynh Trưởng còn là người thực hiện đường lối, lý tưởng của Gia-Ðình Phật-Tử Việt Nam để phục vụ đạo pháp, dân tộc và con người. Ðể xây dựng nên một đội ngũ Huynh Trưởng cho Gia Ðình Phật Tử Việt-Nam tại Hoa-Kỳ, chúng ta cần thiết phải có những trại đào tạo huấn luyện Huynh Trưởng từ sơ cấp đến trung cấp được Ban Hướng Dẫn Trung Ương phối hợp với Ban hướng Dẫn Miền cứ liên tục tổ chức hầu đào tạo một lớp người trẻ có thiện duyên với Ðạo và chí hướng hăng say phục vụ cáí lý tưởng chính mình đã chọn; cũng trên đường hướng đó thì tương lai của thế hệ trẻ nầy chính là các bạn đó.  Các bạn đang được kế thừa những kinh nghiệm của các bậc Thầy, các anh chị Trưởng đã đi trước và cùng với sự hăng say, năng động của tuổi trẻ đó là điều rất thuận lợi, rất may mắn mà các bạn phải lấy làm hãnh diện. Các bạn phải mạnh dạn phát triển những sự học hỏi, những điều hiểu biết của chính mình trên một chiều hướng tốt đẹp để hầu duy trì mãi màu Lam của GÐPT và màu cờ năm sắc của Phật Giáo trong lòng của dân tộc vậy.

Như đã trình bày ở trên về vai trò của người Huynh-Trưởng Gia-Ðình Phật-Tử Việt Nam tại Hoa-Kỳ.

Trước khi muốn được làm một Huynh Trưởng thực thụ và để được đơn vị đề cử đi dự những khóa huấn luyện do Ban-Hướng-Dẫn Miền tổ chức qua các trại đào tạo Huynh Trưởng từ Lộc-Uyễn, A-Dục…thì mỗi đơn vị Gia-Ðình Phật-Tử chúng ta được sự đồng thuận của Ban Hướng Dẫn Miền để tổ chức những lớp huấn luyện sơ cấp tại đơn vị GÐPT của mình hầu đào tạo các em thành những đội, chúng trưởng và sau một thời gian dài sinh hoạt với đon vị. Khi mà các anh chị Liên Ðoàn Trưởng cùng ban Huynh Trưởng của đơn vị mình nhận thấy các em hội đủ điều kiện và có đủ tư cách, khả năng, khi đó mới có thể đề nghị cho các em đi dự những khóa đào tạo huấn luyện Huynh Trưởng thực thụ qua các trại Lộc-Uyển, A-Dục.

Vậy thì mục đích, tính chất và tinh thần của trại Lộc-Uyển là gì?

Trước hết chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đó.

Lộc-Uyển là một khu vườn đẹp, có rất nhiều cây to rợp những bóng mát quanh năm, ở đó có rất nhiều nai sinh sống, Lộc-Uyển cũng có tên gọi là Lộc-Giả hay Lộc Giả Uyển.

Sauk hi rời Khổ hạnh Lâm đến giòng Ni-Liên tắm rửa, kết cỏ làm tọa cụ; ngồi dưới gốc cây Bồ-Ðề Ngài lập thệ, “Nếu không tìm ra Ðạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác, thì quyết không rời khỏi chốn nầy.” Sau 49 ngày ngồi thiền định, vào đêm mồng 08 tháng chạp Ngài chứng được Ðạo quả. Sau khi Ðức Phật Chứng Ðạo quả Ngài cần ngần ngại chưa muốn đi truyền Ðạo ngay vì sợ Ðạo của mình sâu xa, khó hiểu; nhưng sau khi Ngài rõ biết được căn cơ và ứng dụng tất cả các phương tiện, Ngài mới quyết định đem Ðạo của mình ra giáo hoá cho chúng sanh. Nơi đầu tiên mà Ðức Phật thuyết pháp chính là vườn Lộc-Uyển, ở đây Ngài đã giảng bài pháp đầu tiên cho năm (05) người bạn tu khổ hạnh với Ngài khi trước là các vị Kiều-Trần-Như, A-Dục-Ðế, Thập-Lịch Ca-Diếp, Ma-Ha Nan-Câu-Ly và Bạt-Ðề. Bài giảng nói về thực trạng khổ đau của chúng sinh sống trong cuộc đời và con đường đưa tới quả vị gỉi thoát những sự khổ đau đó. Ðó là Tứ-Diêu-Ðế; và cũng nhờ pháp môn nầy mà năm (05) vị trong nhóm của Kiều-Trần-Như được ngộ Ðạo và chứng đắc quả A-La-Hán.

Vì vậy Gia Ðình Phật Tử chọn Lộc-Uyển làm trại đầu tiên cho các đoàn sinh có đầy đũ thiện duyên bước vào cuộc đời Huynh-Trưởng để cố đem những gì đã học hỏi được từ các từ các anh chị Trưởng đã cố công truyền dạy, đào tạo cho;  rồi từ đó sẽ dạy lại cho các em đoàn sinh trong đơn vị của mình.

Lộc-Uyển là bậc Sơ cấp để đào tạo Huynh Trưởng  những bước đi đầu tiên của đói làm Trưởng hầu giúp cho người Huynh-Trưởng ý thức được trách nhiệm và bổn phận của chính mình đề tạo dựng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam được vững mạnh sau nầy. Cũng chính vì tầm quan trọng đó nên các Huynh Trưởng của Lộc-Uyển phải được huấn luyện thật kỹ càng, chu đáo và đồng thời các bạn phải cố gắng học tập; nêu thắc mắc, đưa ý kiến và tiếp nhận những kiến thức, kinh nghiệm của các anh chị Huynh Trưởng giảng viên để hầu có một số vốn liếng cho sau nầy khi các bạn mãn khoá. Các tân Huynh Trưởng sẽ có được một sự hiểu biết căn bản về những đường lối chỉ huy; tư cách của người Huynh Trưởng; tác phong, đạo đức của người Phật tử và cũng hiểu rõ hơn nhiệm vụ của mình hầu dìu dắt, dạy bảo các em và giúp cho đơn vị trong việc quản lý tốt đẹp để có thể tiến mạnh trên đường tu học, phục vụ đạo pháp, dân tộc và lý tưởng của chính mình đã chọn. Một khi đã hy sinh cho lý tưởng thì phải thấu hiểu lý tửơng đó. Nhưng tất cả đường lối của Gia Ðình Phhật Tử là cứu cánh để có thể biện minh chop phương tiện  mà con đừơng đi tới của Gia Ðình Phật Tử không phải chỉ là hành động cho cơ hội, cho hiện tại mà nhắm về mục đích “trồng người.” Người Huynh Trưởng không phải chỉ biết mặc áo Lam, thổi còi, cắm trại, văn nghệ. Ngừời Huynh Trưởng cũng không phãi chỉ là công cụ để “:tranh đua, đấu đá” nhau giữa các phe phái hay là để trang trí cho các buổi lể tại các chùa, các tu viện. v.v…, mà quên hẵn đi đường lối giáo dục chánh của tổ chức Gia Ðình Phật Tử, cho nên người Huynh Trưởng cần nhất là phải tìm hiểu, và suy xét thật rõ ràng con đường mình đang đi. “Ði tới đâu? Và để làm gì?”.

Trước khi có cho mình một quyết định cuối.

Con đường tương lai của Gia Ðình Phật Tử đang đi là:

Ðào tạo một thế hệ đoàn sinh trẻ trong Gia Ðình Phật Tử Việt Nam ở Hoa Kỳ thành những người Huynh Trưởng có khả năng và đầy thiện chí; mà thế hệ Huynh Trưởng trẻ nầy ngoài việc trau dồi đức hạnh, tu học Phật pháp lại còn có một nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn các em trở về với cội nguồn của dân tộc đó là dạy cho các em học tiếng Việt. Ðó là tất cả những gì mà người Huynh Trưởng phải có bổn phận và trách nhiệm chu toàn. Muốn được như vậy người Huynh Trưởng phải hòa nhã với tất cả mọi người, không nề hà khó nhọc, chấp nhận sự gian nan; hết mình vì đại gia đình áo Lam. Ðó là chân dung người Huynh Trưởng trong Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.

Trước khi đi sâu vào đề tài chính của chúng ta là:

Người Huynh trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thì ít nhất chúng ta cũng nên biết qua một cách khái quát về đường lối, tổ chức và sự phát triển của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay như thế nào.

Các bạn thân mến.

Trong hoàn cảnh của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng ta có được một số điều kiện rất thuận lợi.

Những cơ cấu tổ chức từ trung ương đến địa phương tương đối đã được hình thành, điều đó đã giúp cho việc điều hành được dễ dàng và thống nhất hơn.  Mặc dầu có một vài trường hợp cá biệt còn hầu hết những tổ chức giáo dục mang tính chất Gia Ðình Phật Tử dầu trên một danh xưng, hay một danh nghĩa nào đi chăng nữa nhưng hầu hết đều đã được thống nhất trên một quy mô rộng lớn và đồng đều, cũng nhờ vậy mà những tổ chức hay hệ phái nào trong Phật Giáo của chúng ta có ý đồ chia rẽ hay cô lập để cố tạo dựng thêm một hệ thống thứ nhì hầu gây khó khăn, tai tiếng và làm lũng đoạn tinh thần của tổ chức chúng ta hiện nay tất cả đều bị thất bại. Dầu cho Phật Giáo ở hải ngoại nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng có nhiều hệ phái riêng biệt, song hành hay đối chọi nhau chăng nữa nhưng tất cả đều công nhận tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam hiện nay là cơ cấu lãnh đạo Phật tử căn bản duy nhất đáng được tin cậy trong việc đào tạo những thanh, thiếu đồng niên trở thành người Phật tử ngoan hiền và sau đó sẽ thành những Huynh Trưởng chân chính.  Vì vậy chúng ta đã và đang cố gắng kiện toàn nhân lực bằng cách là cố đào tạo những Huynh Trưởng lớn lên tại hải ngoại nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng, có trình độ học thức, có kiến thức và tinh thần dấn thân vì đạo pháp để mở ra những khóa huấn luyện Huynh Trưởng từ sơ đến trung cấp; để cố đào tạo lớp Huynh Trưởng trẻ có khả năng, đầy lòng nhiệt huyết, yêu mến các em và tha thiết với đoàn và cũng mong cầu lớp Huynh Trưởng trẻ nầy sẽ đưa Gia Ðình Phật Tử Việt Nam và giáo hội được tiến mãi theo sự tiến hóa của xã hôị.

Chúng ta cũng đã được kế thừa những hệ thống tổ chức, nguyên lý giáo dục từ quê nhà trước đây. Cái truyền thống tốt đẹp ấy chúng ta phải cố gắng duy trì và đồng thời chúng ta cũng phải tìm cách học hỏi cái mới, những điều hay cho phù hợp vớí văn hóa và phong tục của xã hội mà ta đang sống. Những lợi điểm nầy là điều kiện căn bản mà tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cần duy trì và phát triển; mong rằng đó là một cơ hội tốt để đưa tổ chức chúng ta tiến mạnh hơn.

Tuy nhiên tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại hải ngoại cũng như tại Hoa Kỳ đã không sao tránh khỏi gặp những điều nan giải, những sự khó khăn và đó chính là những điều trở ngại không ít cho sự tiến triển của tổ chức chúng ta; mà những ai có trách nhiệm và hằng quan tâm đến tổ chức trẻ nầy đều không tránh khỏi bị bức xúc và khó nghĩ cũng như đang cố tìm một đường hướng để giải quyết vấn đề trên.

Vậy chúng ta là những Huynh Trưởng, là những ngườii có trách nhiệm trực tiếp với tổ chức Gia Ðình Phật Tử thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thật tường tận, phân tích kỷ lưởng những yếu tố, nguyên nhân nào đã đưa đến những sự khó khăn như hiện nay; để rồi chúng ta có một cái nhìn xa hơn hầu tìm cách chấn chỉnh lại tổ chức của chúng ta đựơc kiện toàn hơn.

Những vấn đề hàng đầu mà chúng ta đang lưu tâm đến đó là cơ cấu tổ chức của Gia Ðình Phật Tử từ trung ương đến địa phương.

Ngoài Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Thế Giới

Ban hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Hoa Kỳ là cơ cấu cao nhất của tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ; kế đến là Ban Hướng Dẫn Miền và tiếp đến là tổ chức Gia Ðình Phật Tử của từng địa phương.

Tại Hoa Kỳ thành phần của cả hai Ban Hướng Dẫn Trung Ương cũng như Ban Hướng Dẫn Miền chúng ta đang còn thiếu nhân sự, nhiều khi một thành viên lại phụ trách đến hai nhiệm vụ cho nên kết quả không được như ý muốn, nhưng rồi cũng đành chịu và… chờ…nhân sự và… huấn luyện Huynh Trưởng rồi hãy bổ sung sau. Vì trên thực tế có nhiều vấn đề rất tế nhị – Trở ngại địa lý, điều kiện và hoàn cảnh và sức khỏe của từng Uỷ Viên một, nên không thể hoạt động đồng bộ. Tất cả những điều đó đã khiến cho Ban Hướng Dẫn đã gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại và không thể vận dụng được toàn lực khả năng của từng Uỷ Viên nên việc điều hành đôi lúc bị bế tắc gây ảnh hưởng rất nhiều cho việc tổ chức những trại đào tạo và những khóa huần luyện, những lớp tu học cho Huynh Trưởng.

Từ trước đến nay đã có những khóa đào tạo, huấn luyện Huynh Trưởng để đáp ứng sự thiếu hụt đang xãy ra thường xuyên tại nhiều đơn vị, nhưng rồi cũng không thể bổ sung đủ nhu cầu số Huynh Trưởng đang cần; Vì từ sự huấn luyện đến cách điều khiển đoàn, đội là cả một khoảng cách xa, nếu các Huynh Trưởng không tự mình cố gắng tìm tòi, học hỏi và kiên nhẫn, rèn luyện chính mình thì kết quả chỉ là vô ích thôi. Nếu chúng ta đi sâu vào vấn đề sinh hoạt Gia Ðình Phật Tử thì lớp Huynh Trưởng trẻ nầy rất cần thiết để chinh phục và dạy bảo các em Thanh, Thiếu và Ðồng niên ở xã hội mới nầy. Vì họ cùng chung một thế hệ, có chung một lối sống, một sự suy nghĩ và hơn nữa họ còn có được một ưu điểm. Ðó là ngoại ngữ “Anh văn”. Vì vậy nên các anh chị Huynh Trưởng trẻ đã dễ hòa đồng, thông cảm với các em và cùng các em chia xẽ được sự hiểu biết lòng tin yêu để cùng nhau sinh hoạt dưới màu Lam của Gia Ðình Phật Tử.

Rồi từ đó đường lối sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử sẽ có những chương trình dồi dào, phong phú cũng như sự giáo dục các em được hữu hiệu hơn.  Nhưng còn một trở ngại lớn là chúng ta thiếu những kinh sách chưa được dịch thuật, những sự sưu tầm các tài liệu hữu dụng nên số Huynh Trưởng trẻ đôi lúc không thấu hiểu được ý nghĩa tận tường những bài giáo lý và những đề tài học tập quá xa lạ, còn bở ngỡ, nên dễ bị lúng túng, nhàm chán trong việc cầm đoàn rồi từ đó tinh thần bị suy kém dần làm cho lớp Huynh Trưởng trẻ nầy không còn khả năng muốn sinh hoạt và tự rút lui, bỏ cuộc. Những Huynh Trưởng trẻ nầy cũng như những đoàn sinh thuộc thế hệ mới hiện nay đang sống tại quê hương thứ hai nầy, nhưng họ lại nghĩ rằng đó chính thực là quê hương của mình (vì có rất nhiều em ở tuổi vị thành niên, các bạn trẻ thanh niên đã sinh ra và lớn lên tại nơi nầy), nên họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều về sự giáo dục, cách sống, cái nhìn và lối suy nghĩ; nhất nhất mọi thứ đều bị hấp thụ, đều ảnh hưởng đến văn hóa của người bản xứ; nên tất cả đều khác hẳn với lớp người lớn tuổi cở bậc cha mẹ, anh chị của họ đã từng sinh ra và lớn lên tại quê nhà, dẫu rằng bây giờ họ là những lớp Huynh Trưởng lớn tuổi nhưng đầy thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm.

Mặc dầu cũng có một vài tổ chức cư sĩ, hay cá nhân hoặc ngay cả chính những Huynh Trưởng có thiện ý và hằng quan tâm đến vần đề thịnh suy của Phật giáo ha ở hải ngọai đã cố tìm cách cãi tiến chương trình bằng cách dịch thuật các kinh sách, tài liệu hoặc sưu tầm những kinh sách quý giá nhưng sự canh tân, cố gắng đó rất lẻ loi, đơn điệu vì vậy không được tác dụng nhiều.

Và đó là những khó khăn mà chúng ta là những người Phật tử là những Huynh Trưởng có trách nhiệm phải sáng suốt nhận thức, và mạnh dạn vượt qua cho bằng được.  Nếu chúng ta muốn cho tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại hải ngoại cũng như ở Hoa Kỳ được phát triển mạnh hơn, thì đó là vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm để hầu bổ sung và chấn chỉnh lại cho tổ chức Gia Ðình Phật Tử của chúng ta luôn được vững tiến mãi trên đường Ðạo pháp đúng với tinh thần của Phật Giáo vậy.


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb