HÌNH ẢNH ( Video clip ) : ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN tại CHÙA PHẬT ĐÀ, San Diego, CA, Hoa Kỳ

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN , PL 2555, tại CHÙA PHẬT ĐÀ, SAN DIEGO, CALIFORNIA, HOA KỲ

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Vào lúc 10g00 sáng  ngày 15/5/2011 tại Chùa Phật Đà, Thành Phố San Diego, Tiểu Bang California, Đại Lễ Phật Đản , PL 2555, đã được long trọng cử hành. Hiện diện trong buồi Lễ có Chư vị Tôn Đức Giáo phẩm : Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà,Thượng Tọa Thích Tâm Tường, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Đại Đức Thích Đồng Lực, Đại Đức Thích Minh Đạt, Đại Đức Thích Đồng Trực, Quý sư cô Thích Nữ Tịnh Phước, Thích Nữ Thiền Tuệ, Thích Nữ Lệ Úy, Thích Nữ Đức Huy, Thích Nữ Nguyên Tâm , Htr và Đoàn sinh GĐPT Hoa Nghiêm, cùng hơn 400 Đồng hương tham dự.  Thượng Tọa Thích Tâm Tường đã đọc diễn văn Khai mạc, kế đến là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên đọc Thông Điệp Phật Đản của Hòa Thượng Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ. Sau phần cử hành Nghi Lễ Phật Đản là Lễ Tắm Phật và Đại Đức Thích Minh Đạt đã đọc lời cảm tạ , chấm dứt buổi Lễ.

Cùng ngày, lúc 9g 00, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, đã có buổi thuyết pháp về Ý Nghĩa Ngày Phật Đản do sự giới thiệu ưu ái của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu.

CUNG ĐÓN CHƯ TÔN ĐỨC và LỄ CHÀO CỜ ..

YouTube Preview Image

Lễ DÂNG HOA CÚNG PHẬT của GĐPT Hoa Nghiêm ( sinh hoạt tại Chùa Phật Đà )

YouTube Preview Image

Nghi Lễ Chính thức PHẬT ĐẢN

YouTube Preview Image
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb