THƠ : Cảnh Xúc Tình

Ngắm ” Chiếc Nôi ” dục lòng suy nghĩ

Lý duyên sinh duyên khởi hợp hòa

Sinh ta ra là Cha là Mẹ

Dưỡng nuôi ta cũng Mẹ cũng Cha

Chiếc Nôi bát ngát bao la

Suốt xuyên dìu dẫn đưa ta vào đời …

Thuở ấu thơ học ăn học nói

Từ Mẹ Cha mà học vở lòng

Chữ Cha chữ Mẹ học xong

Chữ Trung chữ Hiếu nhớ trong hành ngoài

Tuổi thiếu thanh đến trường học tập

Nương nơi Thầy trí đức mở khai

Tỏ tường thiện , ác tuy hai

Nhưng chung một gốc, do tâm tạo thành

Bài pháp thoại … Phướn động, Gió động …

Tổ chỉ ngay : Do Tâm động mà ra

Sống trong cõi thế Ta bà

Muôn sai ngàn biệt duy là tại tâm

Tâm thủy chung,  như như bất động

Tâm bình thường,  tịch lặng rỗng rang

Tâm không có sự trái ngang

Tâm không cố chấp biệt phân nọ nầy

Cảnh buồn khổ không từ đâu đến

Sự phân chia cũng thế mà thôi

Nương duyên từ không thành có

Có do duyên hợp , duyên tan rồi thì Có thành Không

Ngắm ” Chiếc Nôi ” đưỡng nuôi ta đó

Tổ chức Lam cũng thế mà thôi

Có Dân Tộc Việt mới có Dòng Phật Việt

Chấn Hưng Phật Việt … Nam Trung Bắc …

Có dòng Phật Việt mới có GHPGVNTN kế thừa truyền thống

Có Hiến Chương Giáo Hội

Từ Hiến Chương xác định pháp lý vị trí,

Sen Trắng nỡ hoa tỏa hương

Chiếc Nôi Cội Nguồn của GĐPTVN là GHPGVNTN

Sinh ra Lam là Cha là Mẹ

Dưỡng nuôi Lam cũng Mẹ cũng Cha

” Chiếc Nôi ” bát ngát bao la

Suốt xuyên dìu dẫn đưa Lam vào đời

Với mục đích :

… trở thành phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần phật giáo …

Bi Trí Dũng châm ngôn hành hoạt

Hòa Tin Vui uốn nắn mầm Lam

Năm điều luật hướng tâm tĩnh thức

Pháp lục hòa cộng trụ tương sinh …

Là Áo Lam, lắng tâm tự hỏi

Làm được những gì để tri ân báo đáp Chư Tiền Bối Ân Sư ?

Buồn đau, than thở trách móc trước cảnh phân ly :

Tại cái nầy, tại cái kia, tại trên, tại dưới, tại trong, tại ngoài …

KHÔNG TẠI AI HẾT -TẠI TÂM TA ĐỘNG.

Sao không trách ta nhỉ ?

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hãy tự mình trở về và nương tựa nơi bổn tánh Năng Nhơn, Tịnh Mặc của chính mình.

Như như bất động, tùy duyên bất biến

… Hãy mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống

Trau dồi trí tuệ tôn trọng sự thật

Dũng tiến trên đường đạo …

Mình người an vui

Hòa thương gắn bó

Bừng hiện thế giới Hoa Nghiêm

Trời Lam gió mát mây ngàn thảnh thơi

Thiện tai, thiện tai

NGUYÊN VIỄN

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb