VĂN THƯ : Tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố HTr Cấp DŨNG TÂM HUỆ Cao Chánh hựu

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

_______________________________________________________

BI-TRÍ-DŨNG               VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au

Số:11007/BHDHN/TB

THÔNG TƯ

V/V tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU

Kính Gởi : Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Các Châu lục và Ban Hướng Dẫn GĐPT

Các Quốc gia tại Hải Ngoại.

Trích Yếu :v/v tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao    Chánh Hựu vào Ngày Chủ Nhật đầu tháng 04/2011.

Để nhớ ơn công hạnh của người anh khả kính, Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu, nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới, nguyên Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại, suốt cuộc đời tận tụy phục vụ lý tưởng màu Lam, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN yêu cầu các Ban Hướng Dẫn các Châu lục và Ban Hướng Dân các Quốc Gia Hải Ngoại :

Tổ chức trọng thể Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố Huynh Trưởng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu vào Ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 04/2011 sắp tới dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh và sự tham dự hộ niệm đông đủ của toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh, Phụ Huynh và Thân hữu …

Phật Lịch 2554

Hải Ngoại, Ngày 28 tháng 3 năm 2011

Trưởng Ban

TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI

Nơi nhận :

-Các Ban Hướng Dẫn GĐPT các Châu

và Quốc Gia

« để tri hành »

Bản Sao Kính Gởi :

-Hội Đồng CVGH/BHDHN

« đế kính tường »

-Thành viên BHD/HN

« để tường »

Hồ Sơ Lưu


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb