THƯ MỜI HỌP

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

_____________________________________________________________

VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA.

E mail  hoavan1an@yahoo.com.au

Số : 11004/HDHN/TB

THƯ MỜI HỌP

Kính Gởi :

– Htr Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/ Hải Ngoại

– Htr Phụ trách văn phòng thường trực Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Thế Giới

– Quý Htr  Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi

– Htr  Trưởng Uỷ Viên Xã Hội GĐPTVN/Thế Giới

Trích yếu: v/v:                     Họp Định Kỳ 9  Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN

Thời gian, địa điểm họp :   Trên diển đàn Paltalk vào các ngày giờ như sau

– Việt Nam                         2 giờ sáng Chủ nhậ ngày 03/4/2011

– Adelaide – Australia   4 giờ30’ sáng Chủ nhật ngày 03/4/2011

– Sydney – Australia     5 giờ sáng Chủ nhật ngày 03/4/2011

–  C.A Los                           12 giờ trưa thứ Bảy ngày 02/4/2011

– Texas -Dallas                2 giờ chiều thứ Bảy ngày 02/4/2011

– Canada -Toronto        3 giờ chiều thứ Bảy ngày 02/4/2011

– France – Paris                   9 giờ tối thứ Bảy ngày 02/4/2011

– Germany – Berlin            9 giờ tối thứ Bảy ngày 02/4/2011

Kính thưa qúy Ban, qúy Anh Chị,

Nhẳm kiểm điểm,  đúc kết các sinh hoạt  của Ban Hướng Dẫn trong 3 tháng đầu năm 2011 và  để kiện toàn, tăng cường hiệu năng công tác cho  thời gian đến. phổ biến thông tin các Phật sự liên quan, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN kính mời quý anh chị hoan hỷ vào tham dự phiên họp vào ngày giở nêu trên hầu góp phần kiện toàn Tổ chức ngày thêm vững mạnh.( xem chương trình nhị sự đính kèm)

Phật Lịch, 2554

Hải ngoại, ngày 09 tháng 3 năm 2011

Trưởng Ban

Tâm Kiểm-Bạch Hoa Mai

Hồ sơ lưu

Chương Trình Nghị Sự

 • Kiểm điểm thành phần tham dự
 • Thông qua chương trình nghị sự
 • Niệm hồng danh Đức Bổn Sư
 • Mời chủ tọa, thư ký
 • Đóng góp ý bổ xung chương trình họp
 • Lời chào mừng và tường trình sinh hoạt Phật sự của Htr Trưởng Ban
 • Tổng Thư Ký báo cáo tổng kết hoạt động  BHD/HN trong thời gian qua
 • Ban Tổ Chức sổ số báo cáo tổng kết
 • Đại Diện các Quốc gia tường trình sinh họat tại quản hạt
 • Báo cáo hoạt động các Uỷ viên
 • Linh tinh,  hồi hướng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb