TIN TỨC: (Viedo clip ) : TANG LỄ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TRÍ HẠ CHƠN ( Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Thọ Tang )

TIN TỨC: (Viedo clip ) : TANG LỄ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TRÍ HẠ CHƠN ( Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Thọ Tang

YouTube Preview Image

LỄNHẬP KIM QUAN

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb