TƯỜNG THUẬT : Buổi Xổ số Hái Lộc Đầu năm – Mừng Xuân Di Lặc – Năm Tân Mão 2011

Buổi Xổ số Trúng thưởng – Hái Lộc Đầu Năm – Mừng Xuân Di Lặc – Năm Tân Mão 2011.

Nhằm mục đích nói lên sự lớn mạnh thật sự của Tổ chức, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó, chung cùng của tất cả Đoàn viên Gia Đình Phật tử Việt Nam khắp nơi trên Thế Giới, cũng như gây quỹ sinh hoạt cho Ban Hướng Dẫn các Cấp, đặc biệt tạo ngân quỹ cho Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, chuẩn bị cho Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kỳ III, năm 2012, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới đã ủy nhiệm cho Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại tổ chức “ Hái Lộc Đầu Năm – Xổ số trúng thưởng – Mừng Xuân Di Lặc – Năm Tân Mão 2011.

Đề án Hái Lộc đầu năm đã được triển khai và sau 5 tháng thực hiện, ngày 13 tháng 2 năm 2011, tại Tu Viện An Lạc, Thành Phố Ventura, Miền nam California , Hoa Kỳ, Ban Tổ chức đã tiến hành tổ chức Buổi Xổ số.

Thật là một nhân duyên tốt lành cho Gia Đình Phật Tử, cùng ngày, tại Tu viện An Lạc, Hòa Thượng Viện chủ Tu Viện An Lạc có tổ chức Lễ Chiêm bái Phật Ngọc cho toàn thể Phật tử cư ngụ trong Vùng Nam Caliornia. Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện chủ Tu Viện An lạc, Ngài rất quan tâm và thương yêu Tổ chức Gia Đình Phật Tử, đã ân cần cùng Chư Tăng Ni và Đạo hữu tại Tu Viện An lạc tích cực giúp đở Ban Tổ chức, do vậy Buổi xổ số được khai diễn trong hoàn cảnh tốt đẹp, thuận lợi, đã hoàn thành mỹ mãn và hửu duyên có sự hiện diện khích lệ của rất nhiều đồng bào Phật tử, đến Tu viện hành hương, lễ Phật, tham quan, chứng kiến.

Mở đầu buổi xổ số là phần giới thiệu quan khách tham dự của Htr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên, Liên Đoàn Trưởng GĐPT Bảo Quang, MC và là Trưởng tiểu ban điều hành “ quay vòng xổ số”. Hiện diện của Chư vị Tôn túc, có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà, San Diego, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện chủ Tu Viện An lạc; về phía Gia Đình Phật Tử có sự hiện diện của Htr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Đại Diện Văn Phòng Thường Trực Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Htr Tâm Hòa Lê Quang Dật, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Gia Đỉnh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, Htr Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Ủy viên Nghiên Cứu Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, Trưởng ban Tổ chức Xổ số – Hái Lộc Đầu Năm – Mừng Xuân Di Lặc- Năm 2011 , Htr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức và Tây Nam Hoa Kỳ, kiêm Thủ Qỹ Ban Tổ chức Xổ số, Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Ủy ViênTổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đặc trách Trang Nhà Thế Giới cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh các Đơn vị GĐPT Miền Quảng Đức.

Tiếp đến là lời chào mừng của Htr Trưởng ban tổ chức và giới thiệu tiểu ban Điều hành : Htr Diệu Nghiêm cùng 5 Thiếu nữ GĐPT Bảo Quang, Tiểu ban Kiềm soát và Ghi số trúng : Htr Nguyên Châu Nguyễn Thị Ngọc Thanh cùng Htr Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp và Nguyễn Thịnh

Trước khi bắt đầu buổi xổ số, Htr Diệu Nghiêm, Trưởng tiểu ban điều hành vòng quay số đã thông qua thể thức quay số và trình Hòa thượng chứng minh kiểm tra các viên bi mang số của vòng quay.

Các số trúng qua 20 vòng quay số, đã lần lượt được công bố và ghi bảng sau khi Htr phụ trách kiểm soát đã kiểm tra và xác nhận đúng.

Buổi xổ số được tiến hành tốt đẹp và viên mãn cùng với sự trình diễn sôi động 2 vũ khúc của Đoàn Thiếu Nữ Gia Đình Phật Tử Bảo Quang, Miền Quảng Đức,được khán giả nồng nhiệt tán thưởng.

Sau cùng, Htr Tâm Hòa Lễ Quang Dật, thay mặt cho Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kính ngõ lời tri ân nhị vị Hòa Thượng chứng minh, cám ơn Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức, Đơn vị GĐPT Bảo Quang, Htr Diệu Nghiêm MC, đã hỗ trợ điều hành buổi quay vòng xổ số, cảm tạ sự hiện diện quý báu của Chư Tăng Ni, Đạo hửu và các Đơn vị GĐPT, đặc biệt cám ơn Ban Tổ chức Hái Lộc Đầu Năm – Mừng Xuân Di Lặc – Năm Tân Mão 2011 đã hoàn thành tốt đẹp Đề án .

Hòa Thượng Viện chủ Tu ViệnAn lạc, trong thân tình đã chúc mừng sự thành công của Ban Tổ chức và ca ngợi tinh thần phục vụ cho Đạo Pháp và Dân tộc của Tổ chức GĐPT Việt Nam, ngày nay, Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã lan rộng lên khắp toàn Thế giới. Hòa Thượng mong mỏi GĐPT VN tiếp nối sứ mạng của người con Phật, hoằng dương Chánh pháp và nỗ lực trong việc giáo dục thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ tại Hải ngoại, chuyên tâm tu học và duy trì được nền văn hóa Việt tại nơi đất khách quê người.

Buổi tổ chức xổ số chấm dứt lúc 15 giờ cùng ngày trong niềm hân hoan của mọi người, dưới bầu trời Xuân nắng ấm California, Hoa kỳ ..

T.Đ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

KẾT QUẢ XỔ SỐ

VUI XUÂN VẠN HẠNH – TÂN MÃO  2011

HÁI LỘC ĐẦU NĂM

Ngày 13/02/2011

***

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 1 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                  :           15597

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 2 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            01831

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 3 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            17031

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 4 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            13413

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 5 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            15983

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 6 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            10177

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 7 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            08736

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 8 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            03248

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 9 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD                 :            05904

PHẦN THƯỞNG AN ỦI SỐ 10 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 100 USD               :           18574

PHẦN THƯỞNG HẠNG BA SỐ 1 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 300 USD          :            03417

PHẦN THƯỞNG HẠNG BA SỐ 2 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 300 USD          :            04171

PHẦN THƯỞNG HẠNG BA SỐ 3 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 300 USD          :            11527

PHẦN THƯỞNG HẠNG BA SỐ 4 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 300 USD           :            13641

PHẦN THƯỞNG HẠNG BA SỐ 5 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 300 USD          :            08329

PHẦN THƯỞNG HẠNG NHÌ SỐ 1 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 500 USD          :            13109

PHẦN THƯỞNG HẠNG NHÌ SỐ 2 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 500 USD         :            01729

PHẦN THƯỞNG HẠNG NHÌ SỐ 3 – QUÀ TRỊ GIÁ $ 500 USD          :            19613

PHẦN THƯỞNG HẠNG NHẤT – QUÀ TRỊ GIÁ $ 2,000 USD           :            12835

PHẦN THƯỞNG DANH DỰ- QUÀ TRỊ GIÁ $ 5,000 USD :           10929


***

Chúc Mừng Năm Mới

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb