Văn Thư : Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Bang Queensland – Úc Đại Lợi

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BI-TRÍ-DŨNG             VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au

Số: 11002/HDHN/UVXH

Kính gửi :

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi

Ban Hướng Dẫn  Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu

V/v : Cứu trợ nạn nhân trận bão lụt khủng khiếp tại Bang Queensland – Úc Đại Lợi

Kính thưa Quý Ban Hướng Dẫn,

Sau cơn lũ lụt nặng nề Miền Trung tại Việt Nam vừa qua, thì tiếp theo Tin Tức, đính kèm

theo  dưới đây, về trận lũ lụt khủng khiếp đang tàn phá Bang Queensland tại Úc Đại Lợi từ cuối tháng 12 năm 2010 cho đến ngày hôm nay, trận đại bão lũ vần còn hoành hành. Khắp nơi đều am tường. Cả triệu cây số vuông bị ngập lụt. Nếu so sánh diện tích đang bị ngập lụt thì diện tích này lớn gấp 3 lần diện tích nước Việt Nam, hoặc bằng diện tích tổng cộng Pháp quốc và Đức quốc.

Nay, không thể làm ngơ trước cảnh hoạn nạn của các nạn nhân, chúng tôi  tha thiết kêu gọi Quý Ban Hướng Dẫn khẩn cấp vận động quyên góp hoặc gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt đang sống trong cảnh khốn khó.

Hãy cùng nhau thực hiện “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi” và “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Xin hãy cùng nhau thể hiện tâm Đại Từ Đại Bi rộng lớn, nơi nào có chúng sanh đang khốn khổ hoạn nạn là nên cứu giúp, không kể thân quen hay xa lạ. Hãy cùng nhau thể hiện Tâm Phật, Tâm Bồ Tát ! Hãy cùng nhau thực hành Hạnh Phật, Hạnh Bồ Tát ! Cùng nhau nhín chút tịnh tài, nhín chút chi tiêu cá nhân, chia cơm, nhường áo giúp đỡ cho các nạn nhân bão lụt đang khốn khổ … đang gặp nạn ách tai ương, hầu quý vị này được an ủi phần nào và vơi bớt nỗi khổ trong muôn một.

Và xin hãy cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong được siêu sanh Tịnh Độ.

Tịnh tài quyên góp được, xin Quý Ủy Viên Xã Hội các địa phương chuyển thẳng cho Ủy Viên Xã Hội BHD GĐPT tại Úc Đại Lợi, để cùng hợp tác trong công tác cứu trợ này và cũng để khỏi tốn lệ phí chuyển gửi đến Ủy Viên Xã Hội Hải Ngoại.

Sau đó xin Quý Ủy Viên Xã  Hội các địa phương hoan hỷ  báo tin đến Ủy Viên Xã Hội Hải Ngoại, qua Email : camhangnga@gmail.com, cho biết số  tịnh tài đã gửi đi.

Và đây là Email BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi để liên hệ việc chuyển gửi tịnh tài : hoavan1an@yahoo.com.au

Chúng ta nhất tâm cùng nhau phụng sự chúng sanh bớt khổ trong muôn một là cùng nhau cúng dàng Chư Phật chân thành nhất.

Xin thành thật tán thán Công Đức Quý Ban Hướng Dẫn.

Kính chúc Quý Ban Hướng Dẫn Tinh Tấn trên đường phục vụ chúng sanh làm điều lành của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Kính chào Tinh Tấn

Phật Lịch 2554

Hải Ngoại,  ngày 14 tháng 1 năm 2011

TUN . TB HD GĐPTVN tại Hải Ngoại

Ủy viên Xã Hội Hải Ngoại

DIỆU HỒNG Cam Thị Hằng Nga

Bản sao kính gửi :

–     BHD GĐPTVN trên Thế Giới

“Để kính thẩm tường”

–        Thành Viên BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại

“Để kính tri hành”

–        Hồ sơ lưu

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Văn Thư cứu trợ Nạn Nhân bão lụt tại Bang Queensland Úc Đại Lợi

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb