THƠ : Lên đường

LÊN ĐƯỜNG
… đầu sợi tóc chứa ba ngàn thế gìới
một niệm không nhiếp trọn cả bốn loài …

NGUYÊN VIỄN

Vạn Hạnh một Hoa Kỳ kết khóa  –Tình Áo Lam chan chứa mọi lòng

Hương Sen quyện khắp non sông

Nội ngàn chan chứa … cửa KHÔNG … thắm nhuần .

Vô tận đăng phá tan huyễn vọng  – Sáng Lam trình bạt chướng tiểu thiên

Chánh chân viên đại diên niên
Bồ tâm khai phóng tùy duyên nhiếp hòa .
Biển ngũ trược thuyền Lam tách bến  – Lướt ái hà chẳng ngại bát phong

A nan đại thệ thong dong
Áo Lam lý tưởng Tây, Đông … dũng hành
Xin kính chúc đàn anh đàn chị  – Cùng mến chúc Vạn Hạnh, Áo Lam …

Ngàn thương vạn kết nhẫn khang
Thăng hoa Lam tạng Đạo Vàng tuyên dương
Chúc Nhà Lam năm châu bốn biển  – Bất khả phân hoa nỡ ngát hương

Xóa tan triền phược ố trần
Thanh lương cập bến ân cần hòa thương .
Phật tri kiến tùy duyên thể hiện  – Nguyện kim cang bất biến chẳng hai

Áo Lam, Sen Trắng sánh vai
Xây đời phụng đạo tương lai huy hoàng .

…   Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát ba ha …

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb